Ook zo genoten van die lui in Almere en hun zonnepanelen die niet waren aangesloten? Achteraf schijnt het verhaal niet helemaal te kloppen, maar vast staat dat ze pas na vijftien jaar nattigheid voelden.

Toegegeven, afleesbaarheid is niet het sterkste punt van slimme energiemeters en ondergetekende is óók blij dat het rotding zelf zijn meterstanden doorgeeft. Maar laten de pleitbezorgers van duurzame energie beseffen dat de fanatiekelingen, die zelf iets laten installeren en eenieder de kop suf zeuren over de gescoorde kWh’s, in de minderheid zijn. Voor Henk en Ingrid komt stroom uit het stopcontact en de achterliggende techiek zal ze worst zijn.

En daarmee moet je dan een energiedialoog voeren. Want dat is wat EZ-minister Kamp propageert met André Kuipers, ervaringsdeskundige op het gebied van zweven, als mascotte. Heel Nederland mag van hen meedenken over de energievoorziening na 2023, als het huidige energieakkoord afloopt. En hoe. Citaat uit het programma voor de eerste bijeenkomst, onlangs in Rotterdam: ‘Vanaf 10.35 uur wordt in een parallele (sic) zaal tot 14.00 uur de dialoog over het thema proceswarmte voor industrie en warmte voor de wijk met ongeveer 150 mensen vervolgd.’

Zie je het voor je? Er zijn best 150 Rotterdammers te vinden die weten wat proceswarmte is, maar dan sta je wel voor een zaal vol procestechnologen te praten. Je kunt ook een representatieve doorsnede van de bevolking uitnodigen, en accepteren dat pakweg 149 van de 150 er niets van snappen. Wat er aan videobeelden van die bijeenkomst online staat, voedt dan ook het vermoeden dat gekozen is voor mogelijkheid 3: een zaal vol beleidsmedewerkers voor wie dit soort evenementen routineklusjes zijn, en wiens feitelijke betrokkenheid reikt tot de dag dat hun arbeidscontract afloopt.

En zo gaat het weer dezelfde kant op als de wetenschapsagenda van vorig jaar en de roemruchte brede maatschappelijke discussie over kernenergie uit de jaren tachtig. Er komt geen moer uit en dat moet ook niet want Kamp weet allang dat hij die kolencentrales toch niet met goed fatsoen kan sluiten. Fijn toch, democratie.