Het 4D ontwerp van laboratoria van Labs31, gaat verder dan traditionele 3D modellering (BIM compliant) door de integratie van essentiële operationele aspecten in het ontwerp. Dit omvat de opname van de benodigde of gebruikte apparatuur, berekeningen van warmtelast en stroomverbruik, en het naleven van alle veiligheidscriteria en landelijke laboratoriumnormen.

Deze elementen worden toegevoegd aan het 3D model als een extra dimensie, wat resulteert in een meer holistische en functionele benadering van laboratoriumontwerp. Dit zorgt ervoor dat het uiteindelijke ontwerp niet alleen ruimtelijk efficiënt is, maar ook operationeel geoptimaliseerd en veilig. Ook neemt het alle stakeholder en gebruikers al tijdens de ontwerpfase mee in het ontwikkel proces, iets wat het draagvlak onder de laboranten enorm vergroot.

Ook te gebruiken als een verhuisplan

Het 4D-ontwerp van laboratoria, zoals toegepast door Labs31, is ook toepasbaar bij het verhuizen van laboratoria. Hierbij worden 5 stappen gevolgd:

  1. In kaart brengen van de huidige situatie: Een grondige analyse van de huidige laboratoriumruimte is de eerste stap. Dit omvat het noteren en modelleren van alle relevante instrumenten, meubilair, en utilities, evenals het beoordelen van workflows en verkeerspatronen.
  2. Heldere en efficiënte codering: Na het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van het huidige laboratorium, wordt een coderingssysteem toegepast. Dit zorgt ervoor dat elk item, groot of klein, een specifieke plaats en prioriteit krijgt, wat bijdraagt aan een gestructureerde verhuizing.
  3. De nieuwe locatie onder de loep: Met de kennis van de huidige situatie worden de mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe locatie beoordeeld. Dit gebeurt met behulp van een innovatief 3D-ontwerpmodel, waarmee een virtuele versie van het nieuwe laboratorium wordt gecreëerd.
  4. Opstellen van een doordacht verhuisplan: Op basis van alle verzamelde gegevens wordt een op maat gemaakt verhuisplan ontwikkeld, rekening houdend met de specifieke behoeften van het laboratorium, zoals het veilig verplaatsen van gevoelige apparatuur.
  5. Begeleiding gedurende het hele proces: Labs31 biedt een ontzorgende benadering, waarbij ze niet alleen tijdens de planning, maar ook tijdens de uitvoering als partner optreden.

verhuizen-labs31-afbeelding2

Beeld: Labs31

Circulair hergebruik

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het verhuisproces. Materialen en apparatuur uit het oude laboratorium kunnen opnieuw worden gebruikt, wat bijdraagt aan de vermindering van afval en de ecologische voetafdruk.

Deze aanpak biedt een gestructureerde en duurzame oplossing voor het verhuizen van laboratoria, waarbij de complexiteit van de verhuizing wordt verminderd en de continuïteit van laboratoriumwerkzaamheden wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie: www.labs31.com