De (petro)chemische industrie is cruciaal voor onze economie, maar brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Niet alleen voor de werknemers in deze sector, maar vaak ook voor de directe omgeving. Een VCA-cursus en het bijbehorende certificaat bieden bedrijven in deze sectoren tal van voordelen. In dit artikel kom je te weten wat deze voordelen precies inhouden.

Wat is VCA precies? 

Veiligheid zou centraal moeten staan op elke werkplek, maar zeker in de (petro)chemie. VCA is een norm om het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te verhogen. Door zich meer bewust te zijn van de veiligheid tijdens het werk, zullen vakmensen in risicovolle werkomstandigheden voorzichtiger aan de slag gaan. Het gevolg is dat er minder ongelukken zullen gebeuren, wat uiteraard goed is voor iedereen.

Hoe je dat precies moet aanpakken, kun je leren tijdens een VCA cursus. Deze cursus heeft één groot doel: het veiligheidsbewustzijn verhogen. Na het volgen van deze cursus heb je ook de mogelijkheid om een examen af te leggen. Kandidaten die slagen voor het examen krijgen een VCA certificaat. Dit diploma toont aan dat je de kennis met betrekking tot veiligheid helemaal onder de knie hebt. 

De meeste VCA-certificaten zijn tien jaar geldig. Dat betekent dat je na die tien jaar opnieuw examen moet doen en je daarop opnieuw zult moeten voorbereiden met een cursus of door zelfstandig een cursusboek te bestuderen. Op het eerste zicht lijkt dat misschien onhandig, maar het is goed dat zo’n certificaat niet onbeperkt geldig blijft. In onze snel veranderende wereld worden er dagelijks nieuwe ontdekkingen gedaan die kunnen bijdragen tot nog meer veiligheid. Daarom is het goed om je te blijven bijscholen.

Ik heb je nu al heel wat informatie gegeven, maar eigenlijk heb ik nog niet verteld waarvoor de afkorting VCA precies staat. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Feitelijk is VCA een checklist die je op de werkvloer kunt gebruiken om de veiligheid onder controle te houden. VCA-checklists worden gebruikt in diverse sectoren, maar ze zijn vooral belangrijk in werkomgevingen met verhoogde veiligheidsrisico’s, zoals de chemie en de petrochemie.

Toon de buitenwereld dat je veilig te werk gaat

Uiteraard is het eenvoudig om te claimen: bij ons staat veiligheid centraal. Naar de buitenwereld toe, andere spelers op de markt, klanten en zelfs concurrenten, is het echter moeilijk om te bewijzen dat jullie bedrijf er ook effectief alles aan doet om de veiligheid, de gezondheid en het milieu te beschermen. 

Met een VCA certificaat en VCA-checklist is dit wél mogelijk. Je kunt de buitenwereld laten zien dat jullie steeds een stap verder gaan, dat jullie goed bezig zijn. Bovendien is VCA-certificering ook een mooie manier om je te onderscheiden ten opzichte van je concurrentie. Steeds meer klanten eisen immers een VCA-certificaat voor je aan de slag mag op hun site. 

Eenvoudiger personeel vinden

Met name in een risicovolle werkomgeving als de (petro)chemie kan het lastig zijn om geschikte medewerkers te vinden. Als je als werkgever investeert in VCA-certificering en (nieuwe) medewerkers de mogelijkheid biedt het VCA-diploma te behalen, laat je zien dat je bezorgd bent om de veiligheid van jouw werknemers en dat je er effectief alles aan doet om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Dit getuigt van goed werkgeverschap en maakt het eenvoudiger om personeel te vinden.

Voordelen ten opzichte van de prijs

Natuurlijk zal iedereen altijd een kosten- en batenanalyse willen uitwerken. In dit geval kan ik je alvast zeggen dat de voordelen van VCA-certificering zeker opwegen tegen de kostprijs ervan. Door middel van een korte cursus kan je jouw personeel laten scholen. Dat betekent dan ook dat je niet al te veel uren zult moeten vergoeden, maar dat jouw werknemers wél bewuster omgaan met veiligheid. Op langere termijn zou dat moeten leiden tot minder arbeidsongevallen, minder schadeclaims en het voorkomen van milieurampen.