De aarde onstond miljarden jaren geleden, maar waar kwam al dat materiaal vandaan? Deze prachtige, edelsteen-achtige schijfjes bieden een inkijkje in de heel vroege geschiedenis van onze planeet. Ze vertellen namelijk iets over isotoopverhoudingen van, in dit geval, het element kalium. En die verhouding verklapt dat het overgrote deel van de aardse massa afkomstig is uit de binnenste regionen van ons zonnestelsel.

We kijken hier door een microscoop naar dunne plakjes van oeroude meteorieten. Deze ronde aggregaten met gevarieerde samenstelling worden chrondrules genoemd en ze behoren tot de oudst bekende materialen in ons zonnestelsel. De grote variëteit in kleuren is te danken aan de vele verschillende mineralen waar de meteorieten uit bestaan.

Nicole Nie, Da Wang en collega’s van het Amerikaanse Carnegie Institution for Science keken in chondrules van 32 verschillende meteorieten specifiek naar kaliumisotopen, te weten 39K, 40K en 41K. Hun aandacht ging daarbij uit naar zogeheten nucleosynthetische anomalieën: kleine verschillen in isotoopverhouding die zijn ontstaan tijdens de oorspronkelijke vorming van het betreffende element. Hun metingen wijzen erop dat de 40K verhouding op aarde zeer sterk overeenkomt met die in non-carbonaceous (NC) meteorieten, afkomstig uit de binnenste regionen van ons zonnestelsel en veel minder met die van carbonaceous chondrites (CC), die juist uit de buitenste regionen komen. Volgens hun berekeningen is het overgrote deel van het kalium op aarde afkomstig van NC’s en minder dan 20% van CC’s.