Binnen het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven is de chemie het beste jongetje van de klas. De Regiegroep Chemie heeft de wind eronder en het wemelt van de ambities, actielijnen en samenwerkingsverbanden. Dat constateert een commissie onder leiding van KPN-topman Ad Scheepbouwer in een evaluatie van de sleutelgebiedenstrategie van het Innovatieplatform.

Sinds 2004 zijn zes van die sleutelgebieden gedefinieerd. Uitverkoren werden branches die zich onderscheiden door hoogwaardige kennis, innovatief vermogen en concurrentiekracht. Het idee was dat ze het nóg beter zouden doen als bedrijven en kennisinstellingen zich formeel zouden organiseren, en samen ambitieuze R&D-programma’s gingen opzetten.

Eigenlijk had Scheepbouwer de resultaten van die inspanningen kwantitatief willen meten, maar tot zijn teleurstelling kon hij niet genoeg harde gegevens vinden. De sleutelgebieden bestaan gewoon nog niet lang genoeg. Vandaar dat de commissie zich heeft beperkt tot een sterkte-zwakte analyse van de sleutelgebieden, en vooral van de manier waarop ze zichzelf hebben georganiseerd. Kortom, van de mate waarin ze op papier voldoen aan het plaatje dat het Innovatieplatform in gedachten had.

SAMENWERKING

Terwijl de chemie een paar jaar geleden nog de grootste moeite had om de status van sleutelgebied te verwerven, wordt ze nu opgevoerd als lichtend voorbeeld voor de rest. Ze had al het voordeel dat ze wordt beheerst door een klein aantal multinationals en niet door een eindeloze reeks kleine bedrijfjes. Bovendien was de organisatiegraad al hoog dankzij de KNCV en de VNCI. Maar de Regiegroep heeft de ambities van de branche nu ook helder verwoord; binnen 7 jaar de toegevoegde waarde verdubbelen wordt in de evaluatie afgedaan als ‘een duidelijk voorbeeld van een evident onhaalbare doelstelling’, maar toch. Initiatieven als het polymereninnovatieprogramma van het DPI en de roadmaps Procesintensificatie en Human Capital worden geroemd. En Scheepbouwer heeft veel waardering voor Rein Willems, de huidige voorzitter van de Regiegroep, in zijn rol als centraal aanspreekpunt voor de overheid.

Andere branches krijgen juist de wind van voren. De ‘creatieve industrie’ (van architectenbureaus tot computerspelletjes) dreigt zelfs haar status als sleutelgebied te verliezen omdat ze er niets aan doet. De overheid krijgt een veeg uit de pan omdat ze geen moeite doet om zichzelf óók goed te organiseren. “Je loopt eindeloos van het ene ministerie naar het andere”, moppert Scheepbouwer. “Er zou voor alle sleutelgebieden één aanspreekpunt moeten zijn. Maar voor zover ik de overheid ken, is dat wel een érg grote uitdaging.”

Life Sciences & Health, dat nog hoopt om een sleutelgebied te worden, kreeg in bedekte termen te horen dat daar voor eerst de samenwerking tussen de vele brancheorganisaties moet verbeteren.

www.innovatieplatform.nl

Bron: C2W Life Sciences 2, 7 februari 2009

Onderwerpen