Dat kan inspirerender.

Nationale DenkTank pleit voor snelle actie op alle niveaus

Om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren is dringend een stevige aanpak nodig op alle mogelijke niveaus. Politiek, scholen, bedrijfsleven en ouders moeten daartoe de handen ineen slaan. Dat stelt de Nationale DenkTank in het rapport ‘Succes op School’ dat woensdagmiddag aan betrokkenen wordt aangeboden.

Eerder dit jaar waarschuwde de denktank al dat de maatschappelijke kosten van het sub-optimaal functionerende onderwijs kunnen oplopen tot 13 miljard euro per jaar. Als knelpunten werden falende studiekeuze, onderbenutting van talenten van leerlingen, hoge studie-uitval, slechte aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een dreigend tekort aan gekwalificeerde docenten opgevoerd.

Het eindrapport bevat 12 concrete verbeterplannen. Ze moeten bevorderen dat leerlingen hun talenten ontdekken en bewustere studie- en loopbaankeuzes maken, dat toptalent wordt gekoesterd en aangemoedigd, dat imago en loopbaanperspectief van docenten sterk worden verbeterd, en dat scholen worden beloond wanneer ze ervoor weten te zorgen dat hun leerlingen goed terecht komen.

De plannen vertonen een aardige overlap met de Roadmap Human Capital Chemie, die eerder dit jaar door de Regiegroep Chemie naar buiten werd gebracht. Chemie is immers bij uitstek een vakgebied waar het huidige onderwijssysteem steekjes laat vallen. Binnen het huidige onderwijssysteem wordt chemisch talent niet echt gestimuleerd. Veel scholen raden hun leerlingen eerder aan om voor de zekerheid een minder moeilijke studie te kiezen. Leerstof sluit niet (meer) aan op de behoeften van het bedrijfsleven. En dan hebben we het nog niet eens over klachten van leerlingen dat scheikundelessen wegens personeelsgebrek worden gegeven door een gymdocent.

De Nationale DenkTank is overigens een multidisciplinaire club van zo’n 20 masterstudenten, vers afgestudeerden en promovendi, die elk jaar opnieuw wordt samengesteld om zich gedurende drie maanden over een maatschappelijk probleem te buigen. Het eindrapport is gebaserd op ruim 150 interviews, en vijf onlinedebatten met docenten, managers en werknemers in het veld.

bron: Nationale DenkTank

Onderwerpen