Nummer 122 zou natuurlijk element zijn

In natuurlijk thoriumerts komen kernen voor van een nog onbekend, superzwaar element met een atoommassa van 292. Waarschijnlijk gaat het om element 122 of 124, zo claimt de Israëlische fysicus Amnon Marinov.

Tot nu toe staat uranium (atoomnummer 92, atoommassa rond de 238) bekend als het zwaarste element dat in de natuur voorkomt. De elementen tot en met 118 zijn in het lab gemaakt, maar de zwaarste kernen bleken zo instabiel dat ze binnen een fractie van een seconde uit elkaar vielen. Volgens een populaire theorie moet er echter iets hogerop een ‘eiland van stabiliteit’ bestaan, met superzware kernen die wél stabiel zijn.

Marinov heeft nu een thoriummonster (atoomnummer 90, atoommassa gemiddeld 232) bekeken met een techniek genaamd plasma-sectorveldmassaspectroscopie. Daarmee kun je kernen met verschillende massa van elkaar onderscheiden. Gebleken zou zijn dat één op een biljoen kernen veel zwaarder is dan de rest. De atoommassa zou 292 zijn.

Hoe de verdeling tussen protonen en neutronen is weet je dan nog niet, maar theoretisch valt af te leiden dat 122 protonen plus 170 neutronen nog de minst instabiele kern oplevert. 124 protonen en 168 neutronen zou ook nog kunnen.

Volgens diezelfde theorie zouden beide varianten ook gewoon in een fractie van een seconde uit elkaar moeten vallen. Maar Marinov denkt dat ze in een exotische, vervormde, aangeslagen toestand msschienwél een paar miljard jaar intact kunnen blijven.

Het is hem alleen nog niet gelukt om zijn bevindingen gepubliceerd te krijgen in een peer-reviewed tijdschrift. Critici vermoeden dat Marinov helemaal geen atoomkern heeft gedetecteerd maar een organisch molecuul met dezelfde massa, dat als verontreiniging in zijn monster zat.

bron: NewScientist.com, naturenews

Onderwerpen