DNA bewijst: Indianen kwamen uit Siberië

De oorspronkelijke bevolking van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika stamt af van een groep die 11.000 jaar geleden vanuit Siberië de Beringstraat moet zijn overgestoken naar Alaska. Dat vermoeden bestond al langer maar DNA-tests bevestigen het nu, zo meldt een internationale groep onderzoekers in PLoS Genetics.

De onderzoekers hebben DNA van mensen uit verschillende werelddelen vergeleken. Het blijkt dat Indianen onderling relatief weinig genetische verschillen vertonen, en dat hun DNA sterk lijkt op dat van de bewoners van Siberië. Hoe verder je van Alaska af bent, hoe groter het verschil met de Siberiërs en hoe kleiner de onderlinge verschillen.

Uit het DNA valt tevens af te leiden dat de Siberiërs via de kust naar het zuiden zijn getrokken en pas later verder landinwaarts zijn gegaan.

bron: Universiteit Bern

Onderwerpen