Europese Hof verbiedt geheimhouding GM-veldtests

Lidstaten van de EU hebben niet het recht om de locatie van veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen geheim te houden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg woensdag bepaald.

Het vonnis dreigt zulke veldproeven vrijwel onmogelijk te maken. Alleen strikte geheimhouding blikt in de praktijk immers te kunnen voorkomen dat milieu-activisten de gewassen voortijdig vernielen. Het alternatief, een permanent politiecordon, is onbetaalbaar.

Het Hof heeft nu echter een klager uit de Franse Elzas gelijk gegeven die wilde weten of er bij hem in de buurt veldproeven waren gehouden. De lokale autoriteiten weigerden openheid van zaken te geven, waarna het een rechtszaak werd die door de Franse autoriteiten naar het Europese Hof werd doorverwezen.

Oordeel: geheimhouding, zelfs in het belang van de openbare orde, is in strijd met de openbaarheid van bestuur en het is uitgesloten dat daar uitzonderingen op worden gemaakt.

bron: BBC News, Reuters

Onderwerpen