Studie: alleen wat er in komt, gaat er ook weer uit

Berichten dat planten grote hoeveelheden methaan produceren en dus medeverantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, zijn zwaar overdreven. Voor zover valt na te gaan zijn planten helemaal niet tot methaanproductie in staat, zo stellen Engelse onderzoekers in Proceedings of the Royal Society B.

Hiermee lijkt een publicatie van drie jaar geleden in Nature naar het rijk der fabelen te worden verwezen. Daarin werd gemeld dat planten via een nog onbekend mechanisme methaan produceren. Het zou gaan om 10 tot 30 procent van de totale wereldwijde methaanuitstoot. Methaan is een sterk broeikasgas, en als het verhaal klopte konden vrijwel bestaande klimaatmodellen de prullenmand in.

Maar prof. Euan Nisbet (University of London) en zijn dochter dr. Ellen Nisbet (University of Cambridge) hebben nu een reeks laboratoriumexperimenten gedaan met diverse planten, waaronder rijst, mais, zandraketten en een groene alg. Onder normale omstandigheden produceerden ze geen van allen methaan.

Alleen wanneer de omgevingstemperatuur zeer hoog werd ingesteld en er een UV-lamp op de planten werd gezet, was enige methaanvorming te meten. Dat zou kunnen komen doordat er celmateriaal begon te rotten.

Een screening van gepubliceerde plantengenomen wees bovendien uit dat de genen, die bij bacteriën in verband worden gebracht met methaanvorming, bij planten niet zijn terug te vinden.

De onderzoekers concluderen dat er helemaal geen sprake is van een onbekende metabole route die tot methaanvorming leidt. Voor de eerder gemeten methaanemissies hebben ze een heel eenvoudige verklaring: planten halen water uit de grond waar methaan in zit opgelost, en ademen dat gas bovengronds weer uit omdat ze er niets mee kunnen. Experimenten met basilicumplanten en methaanhoudend water bevestigen dit.

Frank Keppler (Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz), een van de auteurs van het stuk in Nature, houdt intussen vol dat er wel degelijk een onbekende metabole methaanproductieroute moet bestaan. Volgens hem kan het methaan uit het grondwater zijn waarnemingen niet verklaren, en zijn er wel degelijk sterke aanwijzingen dat UV-straling de methaanvorming in de hand werkt zonder dat dat iets met rotting te maken heeft.

bron: naturenews, BBC News

Onderwerpen