Bedreiging voor koraal en schelpdieren veel urgenter dan gedacht

De oceanen verzuren 10 tot 20 keer sneller dan de huidige modellen voorspellen. De daarmee samenhangende bedreiging voor organismen die zichzelf verpakken in calciumcarbonaat, zoals koraal en mosselen, is dus ook veel urgenter dan gedacht, zo waarschuwt prof. Timothy Wootton (University of Chicago) in PNAS.

De dalende pH word veroorzaakt door absorptie van CO2 uit de atmosfeer. Tot nu toe werd gedacht dat het zeewater voldoende gebufferd was om behoorlijk grote hoeveelheden te kunnen opnemen zonder dat je er echt veel van zou merken.

Dat valt echter zwaar tegen, zo wijzen Woottons metingen uit. Gedurende acht jaar liet hij dagelijks watermonsters nemen bij een eilandje langs de noordwestkust van de VS. Bovendien ging hij elke zomer zelf naar het gebied om de hoeveelheid zeepokken, algen en mosselen te meten.

Resultaat: de pH daalt 10 tot 20 keer sneller dan voorspeld. De mosselstand gaat hierdoor meetbaar achteruit. Het gat wordt door de algen en de zeepokken opgevuld, ondanks het feit dat die laatsten ook een calciumcarbonaat-omhulsel hebben. Wootton vermoedt dan ook dat de bloeitijd van de zeepokken kort gaat duren.

Waarom de daling zo veel sneller gaat is nog niet duidelijk, maar Wootton suggereert dat de verschuiving in soorten óók wel eens een invloed op de pH zou kunnen hebben. De huidige rekenmodellen houden met zulke effecten geen rekening.

bron: BBC News

Onderwerpen