Verbod op gebruik belastinggeld wordt maandag opgeheven

Vanaf maandag 9 maart mag in de VS weer federaal belastinggeld worden gebruikt voor onderzoek met embryonale stamcellen. Tijdens een bescheiden feestje in het Witte Huis zal president Barack Obama die verkiezingsbelofte inlossen, zo heeft een hoge ambtenaar vrijdag aan de pers verklapt.

Volgens het persbureau Associated Press zal het leiden tot een 'rush of research' op het gebied van 'potentially life-saving science'.

Het verbod werd in 2001 ingesteld door Obama's voorganger George W. Bush. Het is ingegeven door fundamenteel-christelijke motieven. Voor het winnen van de stamcellen worden menselijke embryo's van een paar dagen oud opgeofferd. Gewoonlijk zijn dat embryo's die zijn overgebleven bij een IVF-behandeling en die sowieso zouden worden weggegooid. Maar wanneer je gelooft dat het leven bij de bevruchting begint, is dat moord. In de VS geloven veel mensen dat je, wanneer je dit toelaat, meteen de deur wagenwijd openzet voor het toelaten van abortus - en dat is in hun ogen de verschrikkelijkste misdaad die een mens kan begaan.

Een veel grotere groep Amerikanen ziet stamcelonderzoek echter juist als een zegen. Ze hopen dat er ooit allerlei ziektes mee kunnen worden genezen, van diabetes tot dwarslaesie.

Een absoluut verbod op het onderzoek is er nooit geweest. Bush verbood alleen om er geld van de federale overheid voor te gebruiken, tenzij gebruik werd gemaakt van een beperkt aantal stamcellijnen die voor 9 augustus 2001 waren gecreëerd. De afzonderlijke staten mochten zelf bepalen of ze hun eigen budget er aan wlden spenderen, en een paar (met name Californië) deden dat ook enthousiast. Daaraast hebben particuliere geldschieters het onderzoek jarenlang in leven gehouden. Iedereen is het er echter over eens dat de VS op een flinke achterstand zijn gezet ten opzichte van de rest van de wereld.

Voorlopig maakt Obama geen extra geld voor stamcelonderzoek vrij. Maar de betrokken onderzoekers hoeven vanaf maandag niet meer hun stamcelonderzoeksapparatuur en hun door de federale overheid betaalde apparatuur strikt gescheiden te houden. Ze mogen die stamcellen voortaan ook onderzoeken in een door de overheid betaald gebouw.

Bovendien mogen ze voortaan research grants aanvragen bij de National Institutes of Health. Daar zijn ze al bezig met richtlijnen die naar verluidt onder meer voorschrijven dat de moeder van het embryo een verklaring van geen bezwaar moet tekenen.

bron: Associated Press

Onderwerpen