EFSA voorziet geen problemen met voedselveiligheid

Het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat er qua voedselveiligheid verschil zit tussen vlees of melk van gekloonde koeien en varkens, en producten die uit gewone dieren zijn gewonnen. Dat concludeert de Europese voedselautoriteit (EFSA) in een preadvies aan de Europese Commissie. Daarmee sluit de EFSA zich aan bij de Amerikaanse FDA die al eerder tot deze conclusie kwam.

De EFSA ziet bovendien geen milieubezwaren tegen klonen. Wel ziet ze problemen met het dierenwelzijn, omdat gekloonde dieren nogal vaak gezondheidsproblemen hebben. Over de ethische aspecten van klonen laat dit rapport zich niet uit; daar werkt weer een andere commissie aan.

De definitieve versie van het EFSA-rapport wordt in april verwacht, na een laatste consultatieronde.

bron: Associated Press, NRC

Onderwerpen