Meer wetenschap, minder managers en geen overbodige proeven meer

Farmagigant GlaxoSmithKline wil de R&D anders aanpakken. Er moet meer worden gewerkt met externe partners en er moet meer worden bereit met minder experimenten, zo heeft R&D-baas Moncef Slaoui laten weten.

Volgens Slaoui is er vooral een cultuurverandering nodig. “De wetenschap wordt nu overheerst door de managers”, zegt hij in de zakenkrant Financial Times. “We moeten af van een geïndustrialiseerde vorm van R&D.” Volgens hem is er de laatste 20 jaar veel te veel de nadruk gelegd op grootschalige processen en op het starten van zo veel mogelijk projecten.

Hij is dan ook geen fan van high throughput screening. En vooral niet van het voor de hand liggende gevolg, namelijk dat mensen denken dat hun werk gedaan is wanneer ze hun quotum aan potentiële geneesmiddelen hebben ingeleverd. “Dat is een van de oorzaken van verminderde productiviteit.” Vandaar dat hij streeft naar kleinere onderzoekseenheden waarbinnen iedereen zich tenminste verantwoordelijk voelt voor het welslagen van de gezamenlijke projecten.

Tevens heeft hij het gevoel dat veel experimenten alleen maar worden gedaan om de interne bureaucratie te bevredigen. Volgens hem is minstens eenvijfde van de wetenschappelijke vragen, die nu tijdens een project worden gesteld, totaal overbodig. “Bij elk project dat we hebben bekeken zie je dat we de beslissing om wel of niet door te gaan, ook hadden kunnen nemen met 50 tot 60 procent minder experimenten.”

Tot slot wil hij dat wetenschappers binnen GSK ook carrière kunnen maken door verder de diepte in te gaan. “Tot nu toe is het zo dat we een goede onderzoeker, die een beetje ervaring heeft opgedaan, een managementbaan geven. Of we plaatsen hem over om hem meer de breedte in te sturen. Maar diepte is de sleutel.”

bron: Financial Times

Onderwerpen