PET-scan geeft aan of therapie kans van slagen heeft

In de VS is een manier bedacht om vooraf te controleren of een bepaalde vorm van chemotherapie kans maakt om aan te slaan bij een individuele patiënt. Zo kun je die patiënt een hoop overbodige ellende besparen, zo melden Rachel Laing en Caius Radu (UCLA, Los Angeles) deze week op de website van PNAS.

De uitvinding bestaat er uit dat je een kleine hoeveelheid van de chemo voorziet van een label dat positronen uitzendt. Die moleculen injecteer je bij de patiënt. ‘

Na een tijdje maak je een PET-scan. Als de tumor sterker ‘oplicht’ dan normaal, mag je aannemen dat hij de gelabelde moleculen heeft geabsorbeerd en dat deze vorm van chemotherapie mogelijk succes kan hebben. Zijn de moleculen niet geabsorbeerd, dan kun je beter meteen iets anders proberen.

De onderzoekers hebben het met succes uitgeprobeerd met gelabeld gemcitabine, dat ze toedienden aan muizen met leukemie of lymfoom. De eerste klinische tests, op gezonde vrijwilligers, zouden binnen een jaar moeten volgen.

bron: UCLA

Onderwerpen