Oude data laten klimaatmodellen door de mand vallen

De 22 meestgebruikte klimaatmodellen voorspellen dat de temperatuur van de Aardse troposfeer veel sneller stijgt dan hij in werkelijkheid doet. Dat melden Amerikaanse onderzoekers op de website van het International Journal of Climatology. Ze komen tot die conclusie nadat ze de modellen hebben ‘gevoerd’ met klimaatgegevens van de afgelopen 25 jaar.

Het onderzoek doet enige twijfel rijzen aan de onheilsvoorspellingen van Al Gore en het IPCC. Die zijn immers voor een flink deel gebaseerd op deze klimaatmodellen.

De modellen voorspellen eigenlijk allemaal dat de temperatuur van de troposfeer (de onderste kilometers van de Aardse atmosfeer) sneller moet stijgen dan die van het aardoppervlak. Vooral in de tropen zou het verschil aanzienlijk moeten zijn.

Uit metingen, die sinds 1979 zijn gedaan vanuit satellieten en weerballons, blijkt echter dat de troposfeer in de tropen ongeveer even snel opwarmt als de begane grond, en soms zelfs iets langzamer.

Wanneer je de resulaten van alle 22 klimaatmodellen middelt kloppen de voorspellingen voor het oppervlak wel zo ongeveer. Maar die voor de troposfeer zitten er een factor twee naast.

In een eerdere studie werd nog geconcludeerd dat het verschil tussen model en werkelijkheid te wijten was aan onnauwkeurigheden in de meetgegevens. Maar de auteurs van dit onderzoek stellen dat dat komt omdat de resultaten toen niet gemiddeld zijn. De werkelijkheid bleek nog net binnen de spreiding van de modelgegevens te vallen... en dus konden de modellen nog wel kloppen.

bron: Wiley

Onderwerpen