Verkorting muggenlevens belemmert overdracht virus

De verspreiding van dengue oftewel knokkelkoorts is vrijwel tot nul te reduceren door de verantwoordelijke muggen massaal te infecteren met een bacterie die hun gemiddelde levensduur met de helft bekort. Dat stelt de Australische geneticus Scott O’Neill in Science.

Dengue is een virusziekte die wereldwijd 12.500 levens per jaar eist. Het virus wordt overgebracht door Aedes aegypti, een mug die overdag steekt en prima gedijt in stedelijke gebieden. Traditionele voorzorgsmaatregelen zoals muskietennetten en het droogleggen van moerassen halen bij déze muggen dan ook weinig uit.

O’Neills nieuwe strategie is gebaseerd op het feit dat de incubatietijd van het virus in de mug 8 tot 10 dagen bedraagt. De mug zelf leeft maximaal 60 dagen en het zijn dus vooral oudere exemplaren die het virus overdragen.

Vandaar dat O’Neills onderzoeksgroep is gaan experimenteren met Wolbachia pipientis, een bacterie die fruitvliegjes voortijdig laat doodgaan. Normaal gesproken infecteert W. pipientis geen muggen. Maar als je hem drie jaar lang kweekt in een cultuur met muggencellen, blijken sommige exemplaren vanzelf dusdanig te muteren dat ze de smaak te pakken krijgen.

Vrouwtjesmuggen die met deze gemuteerde bacteriën worden besmet, blijken na 30 dagen al dood te gaan. Bovendien blijken ze de bacteriële besmetting braaf door te geven aan hun nakomelingen, die dan óók maar 30 dagen leven.

O’Neill wil zulke besmette muggen nu uitzetten in het wild, in de hoop dat ze uiteindelijk de hele muggenpopulatie besmetten. Hij vermoedt dat het denguevirus dan nauwelijks nog een kans maakt.

Bijkomend voordeel is dat in het hele verhaal geen sprake is van actieve genetische modificatie, zodat de vergunning om het te proberen dáár in elk geval niet op stuk kan lopen.

Critici vragen zich intussen hardop af wat er gebeurt als het denguevirus zelf ook muteert en de bacterie alsnog te snel af is.

bron: naturenews

Onderwerpen