Consortium onderzoekt algen als grondstof voor chemie

AkzoNobel, Essent, algenkweker Ingrepo and Wageningen Universiteit gaan samen de mogelijkheden onderzoeken om grondstoffen voor chemische processen te winnen uit algen. EZ steekt er ruim een miljoen euro in, in de vorm van een Energie Onderzoek Subsidie (EOS, langetermijnregeling) van SenterNovem. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Tot nu toe worden algen vooral gezien als potentiële biobrandstofleveranciers, maar dit project mikt op meer hoogwaardige toepassingen. Algen leveren namelijk ook onverzadigde vetzuren, eiwitten en polysachariden, en AkzoNobel hoopt daar grondstoffen voor coatings uit te kunnen destilleren.

In het kader van dit project wordt momenteel een proefopstelling gebouwd bij AkzoNobel in Delfzijl. Hij bestaat uit twee kweekvijvers van 1000 vierkante meter, gekoppeld aan de plaatselijke warmtekrachtcentrale, en hij moet inzicht geven in het grootschalig kweken van algen in een industriële omgeving. In september moet de kweek beginnen.

Daarnast zal in Wageningen fundamenteel onderzoek worden gedaan naar algenbiologie, groeiparameters, scheidingsprocessen en het opwerken van de gewonnen fracties.

bron: AkzoNobel

Onderwerpen