Vlamingen geven alzheimer zijn vet

Welke vorm amyloïde-eiwitten precies aannemen in de hersenen, hangt mede af van de aanwezigheid van specifieke vetten. Die vetten zijn zelfs in staat om de beruchte plaques in de hersenen van alzheimerpatiënten uit elkaar te laten vallen, zo melden Vlaamse onderzoekers deze week in het EMBO Journal.

Het levert helaas niet direct een manier op om alzheimer te genezen, omdat het afbraakproduct van de plaques alleen maar méér geheugenverlies veroorzaakt.

Alzheimer ontstaat zoals bekend door foute vouwing van amyloïde-eiwitten. Dat gaat in stapjes. Eerst ontstaan zogeheten protofibrillen, die toxisch zijn voor zenuwcellen. Veel onderzoekers nemen inmiddels aan dat die protofibrillen de meeste symptomen van alzheimer veroorzaken. Uit de protofibrillen ontstaan fibrillen, die weer samenklonteren tot plaques.

Tot nu toe werd aangenomen dat dit proces onomkeerbaar was. Maar Ivo Martins, Joost Schymkowitz en Frederic Rousseau (VIB, Vrije Universiteit Brussel), en Inna Kupperstein en Bart De Strooper (VIB, K.U.Leuven) hebben nu laten zien dat specifieke vetten de fibrillen in vitro kunnen destabiliseren. De plaques vallen dan weer uiteen in protofibrillen. Spuit je die in bij levende muizen, dan leidt dat inderdaad tot geheugenverlies.

Er waren al eerder aanwijzingen gevonden voor een verband tussen vetten en alzheimer, maar niemand begreep hoe het kon.

Zoals gezegd is de omzetting van plaques in protofibrillen geen vooruitgang voor de patiënt. Maar de mogelijkheid om op deze manier grote hoeveelheden protofibrillen aan te maken, kan een belangrijk gereedschap zijn bij de ontwikkeling van geneesmiddelen die de vorming van die protofibrillen moeten afremmen.

Ook lijkt het nuttig om het belang van de vethuishouding in de hersenen nog eens nader te onderzoeken.

bron: VIB

Onderwerpen