Evelien Baeten (32) vond op Zuyd Hogeschool de ideale combinatie van onderzoek en onderwijs. Ze ziet samenwerking als de grote kracht van de hogeschool. ‘We werken als team samen met studenten en delen het succes.’

Evelien Baeten haalt haar succes uit de mensen om haar heen. Als docent-onderzoeker aan Zuyd Hogeschool in Sittard en Heerlen ziet ze studenten opgroeien tot professionals. Die groei meemaken en de studenten betrekken bij het onderzoek geeft haar voldoening. Ze ziet een geslaagde student als persoonlijke winst, vooral als die student een moeilijk traject achter de rug heeft.

Het contact met studenten was echter niet wat Baeten naar het onderwijs trok. Ze studeerde chemie in Hasselt, deed haar master in Eindhoven en ging voor haar PhD in polymeerchemie weer terug naar Hasselt. Tijdens haar studie deed ze al onderzoek naar flowchemie en bij Zuyd kon ze verder in dat onderwerp, specifiek voor duurzame chemische processen. Baeten had al eens een docentencursus gedaan. Die combinatie van het onderzoek en het contact met studenten maakt de functie zo leuk, aldus Baeten.

Kleine groepjes

In haar onderzoek maakt Baeten fijnchemicaliën met behulp van zonlicht in multifase flowreactoren. Het is een duurzamere manier om chemicaliën te maken. Daarnaast is ze actief binnen de CHILL (zie ook het artikel in C2W|Mens en Molecule 7), waar studenten kunnen werken aan bedrijfsvraagstukken. ‘De reacties van de studenten zijn heel positief’, zegt Baeten. ‘Ze werken in kleine groepjes van twee of drie studenten en worden begeleid door een labtechnicus en een onderzoeker. We proberen ze in een minorperiode van 20 weken zo ver mogelijk te brengen. De volgende groep studenten bouwt door op de resultaten. Ze hoeven dus niet elk jaar hetzelfde kunstje uit te voeren.’

Baeten ziet samenwerking als de kracht van de hogeschool. ‘Niemand hier doet iets alleen. We werken als team en dan is het succes ook van het team. Ik denk dat de academische sector meer persoonsgericht is. Je moet je eigen publicaties halen en een eigen carrière opbouwen.’ Op de hogeschool is die publicatiedruk er niet. Ze willen vooral iets moois afleveren voor een bedrijf, een project of voor een student. ‘Ik zie de worsteling bij leeftijdsgenoten die op de universiteit beginnen en die een bepaald aantal papers moeten halen om door te groeien. Wij hebben wel de worsteling om subsidies binnen te halen, maar het resultaat is meer applicatiegericht.’

‘Ik wil met nog meer bedrijven werken aan grotere vraagstukken.’

Grensvlakken

Voorlopig blijft Baeten bij Zuyd. Ze hoopt de samenwerking met bedrijven uit te breiden en bij te dragen aan de verduurzaming van de campus. ‘Ik wil met nog meer bedrijven werken aan grotere vraagstukken. En daar juist de andere hogescholen en universiteiten bij betrekken.’ Brightlands Chemelot Campus heeft de ambitie om in 2050 het meest duurzame chemische industriepark te zijn. Nu zijn nog veel processen gebaseerd op aardgas en aardolie, dus dat is een grote uitdaging.

Binnen het onderwijs draagt Baeten bij aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding Applied Science. Daarin moeten de vier huidige richtingen – biomedisch, chemie, chemische technologie en materiaalkunde – leiden tot nieuwe programma’s die op de grensvlakken liggen, zoals moleculaire gezondheid, duurzame chemie en circulaire materialen. ‘Ik kijk uit naar het moment dat het programma er staat. Dat is iets waar ik trots op ga zijn.’

Bekijk ook de eye-opener van Evelien Baeten 

BB20221111_DSC_4740

Beeld: Bram Becks

Wie is Evelien?

Wat en waar heb je gestudeerd?

‘Bachelor chemie aan de UHasselt, master molecular engineering aan de TUE, PhD in polymeerchemie aan de UHasselt.’

Wat motiveert je in je werk?

‘Zowel de onderwerpen als de personen die we vooruit kunnen helpen. Werken aan duurzame processen.’

Wat zijn je ambities voor de korte termijn?

‘Voor onderwijs een sterk nieuw vak neerzetten, voor onderzoek een goed projectvoorstel indienen.’

Wat zijn je ambities voor de lange termijn?

‘Grotere samenwerkingen met universiteiten, hogescholen en bedrijven om aan grote vraagstukken van de omgeving te werken. Dat is vooral duurzaamheid.’