Ieder jaar beloont de KNCV de beste hbo-afstudeerscriptie met de Gouden Spatel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Avond van de Chemie op 5 oktober in Oss. De drie finalisten vertellen alvast over hun genomineerde onderzoek en wat hen op dit moment bezighoudt.

Roy Blom, Hogeschool Zuyd

‘Extending the scope of peptiligase’

RoyBlom_Foto_21062023

Roy Blom

’Mijn afstudeeronderzoek heb ik gedaan bij EnzyTag in Nuth, een biochemie start-up. In mijn derde jaar was ik daar terechtgekomen voor een stage en dat beviel heel goed. Ik kreeg veel ruimte om mezelf verder te ontwikkelen en daarom wilde ik ook graag mijn afstudeerstage daar doen. Mijn onderzoek bestond uit twee projecten, beide gericht op cyclisatie van peptides met behulp van het enzym peptiligase. Het eerste project ging over het maken van anti-microbiële peptides, specifiek lipodepsipeptides. In het tweede project, dat ik zelf heb opgezet, heb ik gewerkt aan het cycliseren van de secundaire structuren van zogeheten hot spots in eiwitten, de regio’s die zijn betrokken bij eiwit-eiwit interacties. Door cyclisatie maak je die regio’s stabieler en daarmee hopelijk effectiever. Voor een beta-hairpin structuur is dit gelukt. Ik ben nu zelfstandig consultant voor EnzyTag en een andere start-up en ik doe een parttime master moleculaire beeldvorming aan de Universiteit Maastricht. Na de zomer begin ik daar ook nog met een master bedrijfskunde.’

Layla Rahiem, Avans Hogeschool

‘Subtyping kidney allograft biopsies with DSA+/C4d+ and DSA-/C4d- CA ABMR using NanoString nCounter technology’

Layla_Rahiem_IMG_62222

Layla Rahiem

‘Bij het Erasmus MC in Rotterdam heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan naar afstoting van niertransplantaten. Er zijn verschillende pathologische subtypes van afstoting en ik heb gekeken naar de moleculaire verschillen tussen twee vormen van zo’n subtype. Meer inzicht in die verschillen kan helpen bij het kiezen van de juiste medicatie. Om eventuele afstoting te volgen, worden er bij patiënten die een nieuwe nier hebben gekregen biopten genomen. Die biopten, van patiënten met het DSA+/C4d+ of het DSA-/C4d- subtype en van een controlegroep, heb ik gebruikt om de genexpressie te vergelijken. We vonden van één gen een statistisch significant verschil in expressie en dat gen is betrokken bij het complementsysteem en het aangeboren immuunsysteem. Ook vonden we nog een ander mogelijk relevant gen, dat een relatie heeft met het adaptieve immuunsysteem. Mijn stage was ontzettend leuk, vooral ook door mijn begeleiders. Ik doe nu een master bioinformatica in Amsterdam aan de VU / UvA. In mijn stage zat ook een deel bioinformatica en ik heb al een minor gedaan in dat vak. Ik wil mijn kennis ook buiten het labwerk verder ontwikkelen.’

Jennifer Monteiro Fortes, Hogeschool Utrecht

‘Molecular sex differences in the entorhinal cortex in cognitively intact individuals with preclinical Alzheimer’

JenniferMF_foto

Jennifer Monteiro Fortes

’De entorhinal cortex is een hersengebied dichtbij de hippocampus waar hyperfosforylering van Tau eiwitten, wat duidt op mogelijke ontwikkeling van Alzheimer, als eerste is te zien. We weten dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor deze ziekte dan mannen en daarom hebben we gekeken naar mogelijke sekseverschillen in de gehaltes van verschillende eiwitten en microRNA-132 in dit gebied. Ik heb dit onderzoek gedaan bij het Nederlands Herseninstituut, NIN. Vertaald naar het grotere plaatje zagen we vooral een verschil in energiemetabolisme gerelateerd aan leeftijd. Bij vrouwen gaat dat metabolisme meer omhoog dan bij mannen. Die inzichten hebben geresulteerd in een publicatie, met mij als tweede auteur, in het Journal of the Alzheimer’s Association. Mijn stage bij het NIN was mijn kennismaking met neurowetenschappen en ik ben meteen verliefd geworden op dit vakgebied. Ik volg nu een master molecular neurosciences aan de Universiteit van Amsterdam en ga, als mijn visum rond is, na de zomer een stage doen bij Mount Sinaï in New York gericht op genetische mechanismen, die zorgen voor een vergroot risico op neuro-psychiatrische kenmerken, met een focus op Alzheimer.’

De Gouden Spatel wordt gesponsord door de Gemeente Oss.