Single Cell Discoveries lift mee op de groeiende belangstelling voor single-cell-sequencing­diensten. ‘Uiteindelijk krijgt de klant een overzicht van welke genen en in welke cellen tot expressie komen.’

Op 11 september ging Single Cell Discoveries formeel van start. Het is de eerste start-up die voortkomt uit het prestigieuze Oncode, een Nederlands samenwerkingsverband op het gebied van kankeronderzoek. Het nieuwe bedrijf biedt diensten aan op basis van single cell sequencing, een techniek om het genoom van een individuele cel in kaart te brengen. De techniek is preciezer dan de klassieke benadering waarin al het DNA of RNA van de verschillende cellen op een hoop wordt gegooid, wat een ‘gemiddeld’ genoom oplevert dat voor lang niet alle cellen representatief is.

‘Veel onderzoeksgroepen uit de klinische hoek komen bij ons met heel concrete vragen’, vertelt Mauro Muraro, medeoprichter en ceo van Single Cell Discoveries. ‘Ze willen bijvoorbeeld van een tumorbiopt weten of er resistente cellen in zitten. Wij leveren dan de platen, waarop de klant de cellen sorteert. Vervolgens verzorgen wij het hele traject van voorbereiding en sequencing tot en met de analyse van de data. Uitein­delijk krijgt de klant een overzicht van welke genen en in welke cellen tot expressie komen.’

 

Automatiseren

Het aantal publicaties over toepassingen van single cell sequencing is nauwelijks bij te houden. Verschillende grote bedrijven bieden al kits en apparatuur hiervoor aan. Waar zit de commerciële ruimte voor Single Cell Discoveries? Muraro: ‘Het opzetten en uitvoeren van deze experimenten en het analyseren van de data zijn nog steeds heel lastig. Als je dit wilt gaan doen, moet je in je groep echt iemand hiervoor vrijmaken en opleiden. Dat kost tijd.’

Muraro en zijn compagnon Judith Vivié weten uit ervaring dat er behoefte is aan hun diensten. Beiden zijn afkomstig van het Hubrecht Instituut. Tijdens zijn promotieonderzoek in de groep van single-cell-pionier Alexander van Oudenaarden werkte Muraro aan het opzetten van een geautomatiseerd proces. Dat werd snel opgemerkt. ‘Binnen de kortste keren waren we allerlei groepen uit het Hubrecht aan het helpen. Twee jaar geleden is daarom besloten een centrale faciliteit voor single cell sequencing op te zetten en daarvan werd Judith de manager.’

 

Wormen

Maar de vraag bleef groeien en ook groepen buiten het Hubrecht toonden interesse. De tijd was rijp voor een verzelfstandiging. Een prettige bijkomstigheid was de start van het Oncode Institute, dat een groot belang hecht aan het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten. ‘Oncode vond ons plan wel passen bij zijn strategie en steunt ons nu via een lening.’

Dat Oncode zich richt op kankeronderzoek, betekent niet dat Single Cell Disco­veries dat ook doet, aldus Muraro. ‘Nee hoor, we hebben veel klanten die niet aan kanker werken. We krijgen cellen binnen van wormen, vissen, slangen, echt van alles. Veel experimenten komen voort uit fundamenteel onderzoek dat niet direct aan kanker is gerelateerd.’

 

‘We hebben veel klanten die niet aan kanker werken’

Die variatie in onderwerpen is een van de redenen waarom Muraro voor dit zakelijke avontuur koos. ‘Ik vind de technologie heel leuk om mee te werken en ik hoef me niet te richten op een eiwit of een type weefsel. Ik ben meer uitgezoomd. En het is fijn om niet meer in het academische keurslijf van papers schrijven en subsidies aanvragen te zitten.’