De KNCV heeft een nieuwe voorzitter: Yvonne van der Meer, hoogleraar sustainability of chemicals and materials aan de Universiteit Maastricht.

Tijdens de ALV op 21 juni jl. nam ze de hamer over van Jeroen Cornelissen, wiens driejarige termijn afliep. Van der Meer is al sinds haar studententijd lid van de KNCV en sinds 2021 lid van het bestuur. ‘Ik ben zelf lid geworden en al die tijd gebleven, omdat ik er veel waarde aan hecht om andere mensen in mijn beroepsgroep te leren kennen en ik weet dat dit voor veel van onze leden geldt.’

Daarnaast ziet ze de vereniging als een manier om de stem van de chemie te laten horen. ‘Chemie is een belangrijke tak van sport die meer en meer verweven raakt met andere sectoren. Dat belang van de chemie moeten we breed uitdragen naar de maatschappij. We moeten zichtbaar zijn op een positieve manier. Chemie draagt zoveel bij aan ons dagelijks leven, dat blijft belangrijk om te benadrukken.’

Wat voor Van der Meer hoog op de takenlijst staat als voorzitter is het verder verbreden van de vereniging. ‘Dan gaat het om leeftijd, maar ook om opleidingsniveau en sectoren en werkvelden. Onze verenigingen moet activiteiten bieden voor iedereen die werkt in de chemie.’ Qua activiteiten kijkt ze zelf op korte termijn uit naar CHAINS. ‘Dat is toch hét chemiecongres in Nederland. En verder verheug ik me erop om nog meer mensen te leren kennen in de Nederlandse chemie.’