Op 7 maart werd een nieuw KVCV bestuur van zes personen verkozen. We stellen hen kort aan je voor.

Christophe De Bie

Christophe De Bie

Christophe De Bie

Dr. Christophe De Bie (1983) is praktijkassistent chemie aan de Universiteit Antwerpen en sinds 2012 Algemeen Voorzitter van de KVCV. Hij is nog steeds nauw betrokken bij de praktische organisatie van vele KVCV-activiteiten. Samenwerken met en aansturen van andere vrijwilligers, elk met hun eigen talenten, is niet alleen noodzakelijk om de vereniging succesvol te houden, maar resulteert ook in een hecht en waardevol netwerk.

 

Thomas Vranken

Thomas Vranken

Thomas Vranken

Ir. Thomas Vranken (1988) is onderzoeker aan de Universiteit Hasselt. Thomas is intussen al 10 jaar als vrijwilliger betrokken binnen KVCV. Naast zijn nauwe betrokkenheid bij Jong-KVCV, waar hij voorzitter was van ChemCYS 2014, en tevens delegate is voor EYCN (European Young Chemists’ Network) gaat hij nu zijn derde ambtstermijn in als KVCV-bestuurder, voor de tweede maal in de functie van Secretaris-Generaal.

 

Filip Buyse

Filip Buyse

Filip Buyse

Dr. Filip Buyse (1961) studeerde (bio)chemie en filosofie aan de KU Leuven en behaalde een doctoraat in de filosofie aan de Sorbonne (Parijs). Momenteel combineert hij een lesopdracht aan De Prins te Diest met het geven van lezingen en publiceren over historisch/filosofische onderwerpen. Filip Buyse zal de rol van Penningmeester-Generaal invullen. Verder sluiten zijn interesses goed aan bij de scope van de secties Historiek en Onderwijs & Opleidingen die hij mee zal ondersteunen.

 

Eric Schouteden

Eric Schouteden

Eric Schouteden

Dr. Eric Schouteden (1948) startte zijn carrière bij Esso Raffinaderij en bekleedde daarna ook allerlei niet-chemische posities bij ExxonMobil. Na zijn pensioen in 2007 behaalde hij in 2012 nog een bachelor geologie aan de KU Leuven. Sinds 2014 engageert deze opa van zes kleinkinderen zich binnen de KVCV in het bestuursorgaan. Tevens onderhoudt hij de contacten met onze Europese koepelvereniging EuChemS, alsook met Chemistry Europe.

 

Vera Meynen

Vera Meynen

Vera Meynen

Prof. Vera Meynen (1980) is sinds 2011 professor aan de Universiteit Antwerpen in het Laboratorium voor Adsorptie en Katalyse (LADCA). Vera engageert zich voor chemische veiligheid, is coördinator van de postacademische opleiding “Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)” en bestuurslid van het Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG). Het is haar eerste termijn als bestuurslid en ze is reeds actief in de sectie Kekulé als programmavoorzitter, de redactieraad van C2W | Mens & Molecule en in de ondersteuning van verschillende activiteiten zoals het ChemCYS jongerencongres.

 

Denis Comeyne

Denis Comeyne

Denis Comeyne

Dr. Denis Comeyne (1954) werkte hij vooral in procesontwikkeling en engineering. Dit bij Monsanto-Europe (Antwerpen), bij Bayer AG in Springfield (Massachusetts, VS) en bij Janssen Pharmaceutica te Geel. In 2019 ging hij met pensioen. Bij de KVCV is hij sinds 2018 bestuurslid en sinds 2020 verantwoordelijk voor de sectie Kekulé. Zijn interesses gaan vooral in de richting van het bedrijfsleven, waar voortdurend op vele vlakken transities gaande zijn.