De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is op zoek naar een vertegenwoordiger voor de Advieskring ’actualisatie examenprogramma’s natuurwetenschappelijke vakken.’

Bibliotheek

De examenprogramma’s van het VMBO, HAVO en VWO sluiten niet meer voldoende aan bij de ontwikkelingen in de samenleving. Het examenprogramma van het VMBO is 23 jaar geleden voor de laatste keer aangepast, het programma van het HAVO en VWO tien jaar geleden. Daarom worden in de komende twee jaar de examenprogramma’s van natuurkunde, scheikunde, biologie, nask1, nask2, O&O en NLT geactualiseerd.

Het werk wordt gedaan door een vakvernieuwingscommissie die bestaat uit docenten, vak- en curriculumexperts. Daarnaast is er een advieskring die tussentijds feedback geeft op tussenproducten. De advieskring bestaat uit een vaste vertegenwoordiging van organisaties en instellingen die een vakinhoudelijk belang hebben bij de actualisatie van de examenprogramma’s. Ook voor de KNCV ligt hier een rol weggelegd. Daarom zijn we op zoek naar iemand die onze achterban wil vertegenwoordigen in deze advieskring.

Wat wordt er verwacht?

De vakvernieuwingscommissie vraagt in verschillende rondes feedback aan de advieskring feedback op de tussenproducten. De vertegenwoordiger organiseert en verzamelt feedback en inbrengt deze in bij de advieskring. Daarbij wordt ook het perspectief vanuit het vervolgonderwijs meegenomen. De vertegenwoordigers ontvangen een vacatievergoeding voor hun adviesrol in het vakvernieuwingstraject.

Als u interesse heeft neem dan contact op met Jan-Willem Toering, directeur KNCV, jwt@kncv.nl

Meer informatie: https://www.actualisatienwv.nl/