Op 17 april kwam de computationele en theoretische chemie-community bij elkaar in een bioscoopzaaltje op de TU Eindhoven voor het jaarlijkse symposium om de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen binnen het vakgebied te bespreken.

Dankzij de relatief kleine bezetting van zo’n zestig personen vonden de lezingen en de koffie- en lunchpauze plaats in een innige setting en was er veel ruimte voor netwerken en ideeën uitwisselen. Wat opviel was dat de posters en presentaties vrijwel de gehele breedte van de chemie besloegen: van kwantumsimulatoren en materiaalonderzoek tot bindingsorbitaaltheorie en heterogene katalyse. Daaronder waren ook bijdragen uit de Vlaamse computationele community.

De lezingen werden afgewisseld voor de algemene ledenvergadering. Daarin werd onder andere een aantal bestuurswissels besproken en goedgekeurd: Thanja Lamberts is geïnstalleerd als nieuw bestuurslid en neemt de rol van secretaris over van Ivo Filot. Shirin Faraji stapt uit het bestuur vanwege haar verhuizing naar Duitsland en Filot werd benoemd als voorzitter.

Daarnaast waren er ook prijzen te vergeven: Pascal Vermeeren (VU Amsterdam) heeft de Thesis Award gewonnen. Hier zit een geldbedrag van €1000 aan gekoppeld, deels gesponsord door SCM. De posterprijswinnaars zijn Lukas Hückmann (Leiden) en Emiel Slootman (Twente). Beiden krijgen een geldbedrag van €100 en een certificaat toegestuurd.