Met de tweede Kekulé-avond over “Rethinking the Plastics Cycle” stonden de ongeveer 270 deelnemers even stil bij een thema aan waar ongeveer iedereen ziet dat er drastische veranderingen bezig zijn. En toch, misschien is het toch drastischer, dan wat iedereen denkt.

De avond werd voorgezeten door Prof. ir. Pieter Billen, Chemical Engineering aan de Universiteit Antwerpen. Zelf is hij met zijn onderzoeksgroep volop actief in het thema, en was dan ook ideaal geplaatst om de avond te begeleiden.

Als eerste spreker gaf dr. B. von Vacano, senior research fellow bij BASF (Ludwigshafen) een totaal beeld van de technologieën met betrekking tot recycling. Hij benadrukte vooral de onnoemlijke vele aspecten en de nood om met heel veel mensen en veel bedrijven hier samen aan te werken.

Daarna gaf Ir. Denis Hicks, co-founder of Tripple Helix een duidelijk, maar toch enigszins schrikbarend beeld van wat ons in de ‘koolstof’ of ‘plastics’ transitie te wachten staat. De steeds duidelijker wordende klimaatverandering noopt onze maatschappij tot drastische wijzigingen. Er zijn door de overheden uitdagende doelstellingen gezet, maar de nood aan nieuwe technologieën, aan investeringen, aantal mensen…om alles te realiseren is immens.

Als derde bracht ir. E. Moerman, wat een bedrijf als Indaver, als ‘afvalverwerkingsbedrijf’ concreet doet om onze ‘polymeren’ te recyclen. En wat daar zoal komt bij kijken!

Verrassend wat kan gerealiseerd worden, maar ook hoe moeilijk het is. En ook opnieuw: alles moet deel uitmaken van een grote, geïntegreerde ‘logistieke’ keten.

De drie sprekers maakten overduidelijk dat er op het vlak van plastics, er een echte transitie bezig is. Er gebeurt heel veel, maar er zijn nog ontzettend veel inspanningen nodig.

De avond werd afgerond met een netwerkingsreceptie, aangeboden door de BASF. Uit de vele intense gesprekken en discussies bleek duidelijk dat de avond voor heel wat mensen stof tot nadenken had gebracht.

Denis Comeyne – voorzitter Kekulé-cyclus

Foto’s: Eline Biscop. Zie hier voor het volledige album.