Van 19 tot 22 april vindt in Nijmegen EuroFAST2022 plaats, de eerste van een nieuwe generatie conferenties voor een nieuwe generatie analytisch chemici

Analytische chemie neemt een sleutelpositie in, zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk vlak en wordt terecht gezien als moeder van alle chemische disciplines. Ze ontwikkelt de technologieën die doorbraken in de chemische wetenschappen mogelijk maken. Daarnaast ontwikkelen analytisch chemici ook de technologie voor de routinemetingen die niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken zijn. De analytisch chemicus is een onmisbare partner in cruciale maatschappelijke uitdagingen zoals milieubescherming, voedselveiligheid en medische diagnoses. 

Kennisuitwisseling 

Conferenties in de analytische chemie zijn traditioneel sterk technologisch georiënteerd: onderzoekers delen hun laatste bijdragen aan analytische methoden met hogere concentratiegevoeligheid, resolutie of sensormobiliteit. Dit zijn onmiskenbaar belangrijke fora die bijgedragen hebben aan grote vooruitgangen. Tussen verschillende disciplines zijn echter langzaam maar zeker min of meer harde grenzen ontstaan die zelfs binnen de grote algemene analytische conferenties duidelijk merkbaar zijn.  

Samenwerking 

Veel uitdagingen kunnen we echter niet oppakken als spectrometrist, chemometrist of NMR-specialist alleen. Daarom wil EuroFAST2022 maatschappelijke doelstellingen samen aanpakken als analytisch specialisten vanuit de verschillende subdisciplines. Deze EuroFAST2022 wordt georganiseerd door de Sectie Analytische Chemie (SAC) van de KNCV en het Top Institute for Comprehensive Analytical Science and Technology (COAST). 

Podium 

EuroFAST2022 vindt plaats op de Radboud Universiteit te Nijmegen, de oudste stad van Nederland, in de nabijheid van werelderfgoed de Limes. De conferentie biedt zowel sessies over de laatste technologische ontwikkelingen in de analytische wetenschap als sessies over oplossingen waarbij analytisch-chemische technologie toegepast wordt in de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Dit creëert een podium voor wetenschappelijke excellentie met een grote maatschappelijke impact, dat de grenzen tussen de subdisciplines binnen de analytische chemie doorbreekt. EuroFAST2022 is de eerste van een nieuwe generatie conferenties voor een nieuwe generatie analytisch chemici

Meer info vind je op de website: https://www.eurofast2022.eu/