‘Onze geweldige kennis van polymere materialen inzetten om de grote maatschappelijke thema’s op gebied van klimaat aan te pakken’, dat drijft Marnix van Gurp, Chair van de Brightlands Polymer Days die op 7-9 november in Veldhoven plaatsvinden. ’Deze conferentie kan daar een belangrijke rol in spelen’.

Marnix van Gurp

Marnix van Gurp

Mede-organisator Katrien Bernaerts, die als secretaris van de KNCV-sectie Macromoleculen aan de organisatie is verbonden, licht de achtergrond toe: ‘Aanvankelijk zou de Nederlandse KNCV met de Belgische BPG een congres over polymeren organiseren dat puur academisch was. Vanwege agendaproblemen door corona hebben we de krachten echter gebundeld met de organisatie van Dutch Polymer Days (DPD) en Brightlands Rolduc Polymer Conference. DPD heeft een academische insteek, terwijl Rolduc meer vanuit de industrie komt. Nu hebben we een congres met naast academische verhalen ook een deel industriële inbreng: Nederlands, Belgisch en zelfs van buiten deze landsgrenzen.’

Gemene deler

Katrien Bernaerts

Katrien Bernaerts

‘De Brightlands Polymer Days zijn een fusie’, vat Van Gurp samen. ‘De grote gemene deler is natuurlijk polymere materialen. Er is veel kennis op dit gebied, maar er is nog vaak een gat tussen wetenschappelijke kennis en de praktische toepassing van de industrie. Die kloof willen we overbruggen. Universiteiten doen geweldig fundamenteel onderzoek, en het zou mooi zijn als de industrie dit kan gebruiken om hun duurzame ambities beter te verwezenlijken.’

‘We hebben vier thema’s waar we ook de abstracts aan koppelen: mobiliteit, energie, gezondheid en circulariteit,’ vertelt Bernaerts, die als Chair van het Scientific Programme Committee verantwoordelijk is voor het wetenschappelijke programma. ‘Alle abstracts zijn inmiddels ingediend en zijn per onderwerp verdeeld onder de juryleden. Naast presentaties zijn er ook posters, afhankelijk van de ranking van de abstracts.’

Naar elkaar luisteren

‘We hoorden in het verleden vanuit beide partijen regelmatig hoe inspirerend en waardevol het is dat we op onze bijeenkomsten universitaire groepen en industrie samenbrachten’, vervolgt Van Gurp. ‘Denk aan de industrie die bijvoorbeeld het gebruik van plastics in de maatschappij moet veranderen; kennis uit de wetenschap helpt hierbij.’

Daarom komen er diverse sprekers aan het woord. Over inhoudelijke thema’s, geen verkoopverhalen, verzekert Van Gurp. ‘Wetenschappers zijn vaak fundamenteler bezig met onderzoek en hebben geweldig creatieve ideeën. We nodigen de industrie uit om naar hen te komen luisteren.’

Alle informatie over de Brightlands Polymer Days vind je op hun website.

Schermafbeelding 2021-09-25 om 18.10.31