Nederland zit middenin een arbeidsmarktcrisis en de personeelskrapte komt ook tot uitdrukking in het aanbod aan bekwame laboranten en onderzoekers. De huidige instroomcijfers voor de harde bèta opleidingen zijn in dat licht zeer verontrustend te noemen. Binnen het hbo en wo zijn er de afgelopen twee jaar minder scholieren die zich hiervoor aanmelden. Ook de opleidingen in chemie zien de instroom stagneren. Inschrijvingen van buitenlandse studenten vijzelen de cijfers op maar hoe krijgen we de Nederlandse scholier binnen?

Winnaars Imagination at Work 2022

Winnaars Imagination at Work 2022

Beeld: C3

Hannah, William en Reinard winnen de 1e prijs met hun profielwerkstuk over het winnen van fosfaten uit afvalwater

Generatie Z

De huidige scholieren, ook wel Generatie Z genoemd, zijn meer bezig met duurzaamheid en de problemen rondom klimaatverandering dan alle andere generaties. Niet zo vreemd natuurlijk, aangezien zij met de gevolgen te maken krijgen. Uit onderzoek van C3 blijkt dat als scholieren ervaren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving, ze wel een keuze maken voor een harde bèta studie. Het programma Imagination at Work vervult daarom een belangrijke rol in de kennismaking met innovatief scheikundig onderzoek.

foto 2

Beeld: C3

Via het Instagramaccount @c3chemie delen de scholierenteams hun ervaringen tijdens het onderzoek en het schrijven van het profielwerkstuk

Doe mee!

Imagination at Work is een profielwerkstukkenwedstrijd waarin scholieren aan de slag gaan met actuele vraagstukken uit de chemie en life sciences rondom duurzaamheid, klimaat, gezondheid, voeding en energie. C3 is op zoek naar experts en onderzoekers van bedrijven en universiteiten die een nieuwe generatie jongeren wil meenemen in de uitdagingen van hun werk.

Staat jouw onderzoek in het teken van een van bovenstaande thema’s en wil je mogelijk maken dat enthousiaste scholieren hierin kunnen participeren via hun profielwerkstuk? Doe dan mee aan Imagination at Work.

Meedoen betekent zichtbaarheid bij een breed publiek voor je onderzoek of bedrijf én nieuwe inzichten van jouw scholierenteam door hun opgeleverde profielwerkstuk. Tijdens het schooljaar 2023/2024 kost het je in totaal maximaal drie dagen aan begeleiding. Projectleider Allison Moll van C3 vertelt je er graag mee over. Je kunt haar bereiken via 06 286 71 310 of amoll@c3.nl.