Leukine, een middel dat in 1991 al is goedgekeurd, is een groeifactor die zou kunnen helpen bij de behandeling van longproblemen veroorzaakt door COVID-19. De VIB en UZ Gent gaan ermee aan de slag, vermeldt medicijnverstrekker Partner Therapeutics op diens website.

Granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) is een groeifactor die bepaalde types longcellen nodig hebben om goed te functioneren. Het gaat daarbij om alveolaire macrofagen die GM-CSF gebruiken in immuunresponses tegen virussen. Partner Therapeutics heeft GM-CSF uit gist geïsoleerd en er een medicijn van gemaakt, Leukine genaamd, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en het Universitair Ziekenhuis Gent beginnen versneld met een studie om te kijken of Leukine kan helpen tegen de effecten van COVID-19.

Daarnaast hebben verschillende medische centra in Europa al interesse getoond om mee te doen aan de studie die Partner Therapeutics heeft opgezet. De verwachting is dat het mensen kan helpen doordat het je immuunsysteem een boost geeft en longweefsel kan herstellen.