De Vlaamse corrosie-expert Herman Terryn kan weer een onderscheiding toevoegen aan zijn prijzenkast. ‘Proberen iets aan corrosie te doen prikkelt mij.’

‘Een prijs ontvang je in naam, maar de erkenning is altijd iets voor de hele groep’, laat Herman Terryn weten. Vier dagen na zijn gesprek met C2W reist de Vlaamse hoogleraar af naar Washington, waar hij op 3 oktober op het congres van de Electrochemical Society de H.H. Ulhig corrosion award in ontvangst neemt. Terryn, verbonden aan zowel de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als de TU Delft, krijgt de prijs voor zijn grensverleggende werk aan corrosie van metalen.

Corrosie is volgens de hoogleraar een moeilijk te doorgronden fenomeen. ‘Het is net als met je gezondheid. Zo kan een bezoek aan verschillende doctoren uiteenlopende diagnoses opleveren, evengoed als corrosie-experts een andere kijk op de materie kunnen hebben.’ Het is dat ongrijpbare dat Terryn trekt. ‘En daar iets aan proberen te doen, dat prikkelt mij.’

Voor zijn

Afhankelijk van de studie kost de ‘ziekte’ corrosie 3 tot 6 % van het bruto nationaal product, zo schreef de VUB in een persbericht. ‘En toch is corrosie meestal pas het laatste punt dat aan bod komt bij de materiaalkeuze en hoe het betreffende oppervlak te behandelen’, vertelt Terryn. Maar langzaamaan beginnen ook bedrijven het voordeel in te zien van tijdig keuzes maken, wat bijvoorbeeld de benodigde inspecties zou kunnen terugdringen.

Terryn heeft in zijn loopbaan inmiddels al veel werk verzet aan het ontrafelen van het mechanisme achter corrosie. De kunst wordt nu om de corrosie zo veel mogelijk voor te zijn. ‘Daarom ligt een belangrijke focus inmiddels op modellering. Kun je voorspellen hoe de wisselwerking uitpakt tussen de belasting van een materiaal door omgevingsinvloeden en het soort materiaal en coating dat je kiest?’

 

‘Opvolging van corrosie zal nog steeds nodig zijn.’

In Brussel leidde die aanpak al tot twee spin-offs. Zensor voert online-monitoring uit met corrosiesensoren (zie ook C2W 6 2015) en Elsyca modelleert elektrochemische processen. ‘Die kennis proberen we nu uit te breiden en daarmee meer perspectief te schetsen.’ Het zal overigens niet zo zijn dat modellering alles kan afdekken. ‘Opvolging van corrosie zal nog steeds nodig zijn.’

Aangescherpte gezondheids- en milieuwetgeving stuurt voor een belangrijk deel de veranderende aanpak van bedrijven. ‘Zo ligt er druk bij de vliegtuigbouwers om met een alternatief te komen voor Cr6+ in corrosiewerende coatings. Maar bedrijven lopen ertegenaan dat het effect van het implementeren van nieuwe applicaties nog moeilijk te voorspellen is.’ Daar wil Terryn met zijn collega’s in Brussel en Delft dus definitief iets aan gaan doen. ‘Ik zou het mooi vinden als we binnen een paar jaar iets kunnen betekenen in dat predicatieve. Maar het zal een ganse uitdaging zijn.’