Adem uit en je blaast een metabolisch profiel de lucht in. Net als urine bevat adem een karakteristiek mengsel van afbraakstoffen dat veel zegt over je gezondheid. Hoewel het profiel in de loop van de dag varieert, verschilt het genoeg met dat van andere mensen om herkenbaar te blijven.

Dat blijkt uit een Zwitserse studie met 11 vrijwilligers van wie de adem 1-4 keer per dag werd gemeten op 9 werkdagen. Bij elke meting ademde de proefpersoon drie keer uit in een verwarmde Teflon buis met een interne diameter van 3 mm. Na ionisatie werd de opgevangen adem in een massaspectrometer geanalyseerd (SESI-MS). De resultaten onthulden kenmerkende individuele ademprofielen.

Van urine was al eerder gesuggereerd dat metabolische profielen individueel zijn en blijven over langere periodes, en nu lijkt dat dus ook voor adem te gelden. Factoren als dieet, darmflora en biologische klok bepalen het persoonlijke mengsel van metabolieten.

Ook verschillende ziekten laten hun sporen na in uitgeademde lucht. Er wordt dan ook al lang geëxperimenteerd met ademanalyse als snel en niet-invasief diagnostisch gereedschap dat diabetes, maag- en darmkwalen, darmkanker, borstkanker of longkanker kan helpen opsporen.

Mogelijk kan het nu ook een screening tool worden, waarbij verandering van het individuele patroon aanleiding zou zijn voor verder medisch onderzoek.

Bron: Plos One

Onderwerpen