Een reeks aan veelgebruikte chemotherapiemiddelen heeft als bijwerking dat er hyperproliferatie in stamcellen kan ontstaan. Een onderzoeksteam van de universiteit van Massachusetts Amherst en Harvard Medical School publiceerde deze bevindingen vandaag in PNAS.

Het team vroeg monsters van chemotherapiemiddelen aan het National Cancer Institute. Het ontving 88 monsters die momenteel klinisch gebruikt worden. Veertien van deze middelen onderdrukte de tumorgroei in de maag van de vliegjes, waarmee de onderzoekers willen benadrukken dat de vliegjes in veel gevallen wel degelijk geschikt zijn als proefdiermodel. Het viel echter op dat de middelen behalve de maagtumor te onderdrukken, er ook voor zorgden dat niet-tumorstamcellen het tegenovergestelde gedrag gingen vertonen. Deze vertoonden overproliferatie met als resultaat kleine tumoren die tot kanker zouden kunnen leiden.

Opvallend aan het onderzoek is dat het team fruitvliegjes als proefdier gebruikte. Toch legt het team uit dat het proefdiermodel niet de reden voor deze uitkomsten kan zijn. Zo veroorzaakte doxorubicin vergelijkbare resultaten in muizen.

Het team koos voor fruitvliegen, omdat de stamcellen die je in de maag van de beestjes aantreft vergelijkbaar zijn met de stamcellen in de maag van mensen. Daarbij komt dat het veel gemakkelijker is onderzoek te doen met Drosophila’s dan met mensen of zelfs met muizen.

Onderwerpen