De TU Delft en het Kluyver Centre licenseren de in 2009 ontwikkelde ethanolproductietechnologie aan DSM.

Eind 2009 ontwikkelden onderzoekers van de TU Delft een techniek waarbij een bacterie-gen werd ingebouwd in bakkersgist, waarmee de onderzoekers de productie van ethanol uit afvalproducten aanzienlijk verhoogden. Daarnaast werden er ook minder bijproducten geproduceerd.

DSM wil het concept nu gaan gebruiken voor de productie van tweede-generatie biobrandstoffen uit landbouwafval. Daarnaast gaat DSM investeren in vervolgonderzoek dat gedaan zal worden in het Kluyver Centre en onderzoeken zij samen met de TU Delft de industriële toepassing van deze technologie.

Onderwerpen