Huishan Dairy gaat 5,6 MW aan elektrisch vermogen opwekken met de mest van zestigduizend koeien.

In China opereren miljoenen kleine en grote vergistingsinstallaties die biogas halen uit de uitwerpselen van dieren en mensen. Het gigantische zuivelbedrijf Huishan Dairy, eigenaar van 250.000 koeien, doet hier een schepje bovenop. Dit bedrijf in Shenyang in het noordoosten van China heeft de grootste mestvergistingsinstallatie van de wereld in gebruik genomen. De mest van zestigduizend koeien levert biogas, waarmee vier gasturbines van General Electric samen 5,6 megawatt aan elektrisch vermogen kunnen opwekken.

De vergistingsinstallatie van Huisan kan per jaar twintig miljoen kubieke meter biogas leveren dat voor zestig procent uit methaan bestaat. Het gas wordt eerst blootgesteld aan ijzeroxide om het zeer corrosieve waterstofsulfide te verwijderen. Daarna wordt het biogas verbrand in vier JMS420 Jenbacher turbines van General Electric die samen per jaar 38.000 MWh kunnen leveren. Het vloeibare residu uit de vergister zal gebruikt worden voor de bemesting van het grasland. Het vaste residu (600.000 ton per jaar) kan worden verkocht als organische mest.

De Chinese overheid wil dat in 2020 driehonderd miljoen Chinezen op het platteland hun stroom krijgen uit biogasinstallaties. Dat biogas moet dan voornamelijk geleverd worden door tienduizend grote biogasgasinstallaties van veeteelt- en pluimveebedrijven. Tegelijkertijd doet de overheid er van alles aan om de Chinezen, van oudsher geen melkdrinkers, aan de zuivel te krijgen.

Huishan Dairy, een van de grootste zuivelbedrijven, importeert iedere maand drieduizend koeien uit Australië om zijn melkproductie op peil te houden. De koeienmest levert niet alleen stank, volgens een rapport van de VN is de globale zuivelsector verantwoordelijk voor vier procent van alle broeikasgasemissies. Het broeikaseffect van methaan is 24 keer zo groot als dat van koolstofdioxide. Wanneer de biogas-installatie van Huishan Diary op volle toeren draait zal dit jaarlijks verhinderen dat 150.000 ton methaan in de lucht terecht komt.

Onderwerpen