Zure hydrolyse zet cellulose om in furanen

Met een zure hydrolyse kun je ook prima biobrandstoffen maken. Dat melden chemici van de University of California in Davis deze week in Angewandte.

Door cellulose om te zetten in kleinere moleculen kunnen biobrandstoffen goedkoper worden. De gemiddelde plant zit namelijk vol met deze suiker, maar tot nu toe is er nog geen makkelijke manier gevonden om deze stof ook te benutten.

De Amerikaanse wetenschappers hydrolyseerden cellulose in zuur milieu met lithiumchloride en verwarmden de vloeistof gedurende 30 uur. Dit levert onder andere 5-(chloromethyl)furfural op, dat als grondstof dienen voor biobrandstoffen.

Het enige dat nog nodig is is het chlooratoom eraf krijgen, wat volgens de onderzoekers makkelijk kan met ethanol bij kamertemperatuur of via een palladiumkatalysator en waterstof.

De onderzoekers geven toe dat het nog een uitdaging is om alle chloorsporen uit het reactiemengsel te verwijderen. Ze zijn nu het proces aan het opschalen in een 50-literreactor.

Bron: Nature News

Onderwerpen