Onderzoek van adviesbureau Arcadis Nederland wijst het Zaans Medisch Centrum op fouten gemaakt in de aanleg van riool en toiletten. Eerder wees het ZMC zijn afvalzuiveringssysteem Pharmafilter aan als veroorzaker van de uitbraak van de multiresistente bacterie Citrobacter.

Op 18 september liet het Zaans Medisch Centrum (ZMC) weten definitief te stoppen met zijn afvalzuiveringssysteem, het Pharmafilter (zie voor ons eerdere nieuwsbericht hier). Volgens het ziekenhuis wees extern onderzoek uit dat dit afvalzuiveringssysteem de aanleiding is voor de uitbraak van de multiresistente NDM-darmbacterie, die het sinds begin 2018 in zijn greep houdt.

Nu blijkt uit het onderzoeksrapport van Arcadis Nederland naar de oorzaak dat de binnenriolering van het ZMC zowel niet voldoet aan de officiële normen als aan de eisen die met Pharmafilter overeen zijn gekomen voor de bouw, zo schrijft Pharmafilter op zijn website. Het bedrijf kreeg het rapport, na een dringend verzoek aan het ZMC, ter inzage. ‘Iedere vorm van bewijs dat Pharmafilter de oorzaak is van de problemen in het ZMC ontbreekt’, concludeert het persbericht.

Bovenstaande informatie ontbrak in de berichtgeving die het ZMC zelf eerder naar buiten bracht. Een niet goed functionerende riolering verhoogt de kans op verstoppingen, wat weer het risico op besmetting met de darmbacterie Citrobacter verhoogt. Het ZMC kampte sinds 2017 met verstoppingen in het riool, terwijl het Pharmafilter daar juist van afhankelijk is voor de toevoer van ziekenhuisafval.

Ook de uitspraak van het ZMC dat het doorspoelen van toiletten met gerecycled water uit het Pharmafilter er mogelijk voor heeft gezorgd dat de bacterie sneller kon groeien, is op lossere schroeven komen te staan. Volgens het NRC, die het rapport op aanvraag ook mocht inzien, is de bacterie niet aangetroffen in water dat terugstroomde uit de waterzuivering om toiletten door te spoelen. Daarnaast blijkt het ziekenhuis het water in wc’s niet voldoende te verversen bij elke spoelbeurt.

De berichtgeving van het ZMC, Pharmafilter en het NRC bij elkaar opgeteld, laat vooral zien dat er nog veel gaten zitten in het verhaal waarom de gevaarlijke Citrobacter zo makkelijk zijn gang heeft kunnen en kan gaan in het ziekenhuis. Wordt hopelijk vervolgd.