4,3 miljard jaar onveranderd?

De ‘Nuvvuagittuq greenstone belt’ die ligt aan de noordkant van de Hudsonbaai in Canada bevat mogelijk de oudste onveranderde steenformaties ter wereld. Deze conclusie publiceerden Amerikaanse en Canadese wetenschappers deze week in Science. Met een geschatte leeftijd van 4,28 miljard jaar is het gesteente 300 miljoen jaar ouder dan tot nu toe bekende oude gesteentes.

De wetenschappers baseerden hun schatting op de concentratie van neodymium-142. Deze stabiele isotoop wordt gevormd door radioactief verval van samarium-146. Ongeveer 4,1 miljard jaar geleden was al het samarium-146 op aarde al vervallen. De rotsen in Canada bevatten erg weinig neodymium-142 en daarom wordt gedacht dat het gesteente werd gevormd voordat het verval compleet had plaatsgevonden.

De leeftijd van de aarde zelf wordt geschat op 4,6 miljard jaar. Het gesteente in Canada zou gevormd zijn toen de aarde afkoelde en de aardkorst vormde.

De neodymium-142 meting is gebruikt om de leeftijd van meteorieten te bepalen maar is nog niet eerder toegepast op rotsen op aarde. Datering van oude gesteentes vindt gewoonlijk plaats aan de hand van isotoopmetingen aan zirkoonkristallen. Het Nuvvuagittuq gesteente bevat echter geen van deze kristallen.

Alternatieve verklaringen zijn dat de rotsen zijn gevormd door samenpersing van oude gesteentes of dat de rotsen slechts 3,9 miljard jaar oud zijn en het lage neodymium-142 gehalte te wijten is aan het mixen van aardlagen.


Bron: Science

Onderwerpen