De import van vloeibaar aardgas in het Nederlandse aardgasnet kan de industrie op kosten jagen, waarschuwt VNO-NCW. Hoe groot de problemen worden, is nog onduidelijk.

Deze zomer meren de eerste tankschepen met vloeibaar aardgas af aan gasterminal GATE (Gas Access To Europe) op de Maasvlakte. Het vloeibare aardgas, dat bijvoorbeeld uit Qatar komt, wordt verdampt en ingevoerd in het zogenoemde hoogcalorische net voor de industrie. De tachtig bedrijven die hierop zijn aangesloten moeten nu wellicht bepaalde installaties aanpassen, waarbij de kosten kunnen oplopen tot 70 of zelfs 450 miljoen euro volgens een rapport van energieconsultancybedrijf Kema.

VNO-NCW vraagt de minister om gasgebruikers duidelijkheid te verschaffen over de gaskwaliteit die ze vanaf de zomer mogen verwachten. De minister moet volgens de werkgeversorganisatie de netbeheerders verantwoordelijk maken voor de gaskwaliteit. ‘Uiteindelijk zullen de gebruikers de kosten van de netbeheerder betalen via de nettarieven, maar totale kosten zullen naar verwachting lager zijn, wanneer de netbeheerder centrale maatregelen neemt,’ zegt Erik te Brake, secretaris Energie en Klimaat van VNO-NCW.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) nuanceert de gevolgen. ‘Fluctuaties in de samenstelling van het aardgas bestaan al veel langer,’ zegt Pieter Kroon, wetenschappelijk medewerker van ECN Beleidsstudies. Het Nederlandse aardgasnet bevat immers al gas uit verschillende gasvelden in Noordzee, Engeland, Noorwegen en Rusland . De specificaties worden wel breder. ‘Als een bedrijf een installatie heeft gekocht die ternauwernood aan de eisen voldoet, kan er een probleem ontstaan.’

Kees de Greef, directeur van Energy Technology Services, een adviesbureau op het gebied van stoom, dat vaak met gas wordt gegenereerd, zegt dat de kosten mee zullen vallen. ‘Per installatie moet je een energiemeter in de aardgasstroom plaatsen en een variabele zuurstofregeling en een regeling toevoegen. Je moet per Joule gaan regelen in plaats van per kuub. Laat dat vijftigduizend euro per installatie kosten, dus totaal voor tachtig bedrijven, 5 à 10 miljoen euro. Geen 70 en zeker geen 450 miljoen.’

Onderwerpen