Negentien middelgrote investeringen in hardware, software en data gesubsidieerd

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft binnen het investeringsprogramma NWO-middelgroot 19 subsidies toegekend, ter waarde van in totaal 6,6 miljoen euro. Er waren 79 aanvragen ingediend voor deze ronde.

Opvallend is dat bij de gehonoreerde aanvragen vooral veel state-of-the-art microscopen zitten, en andere imaging-apparaten waarmee chemische reacties, nanostructuren en metabole processen op moleculair niveau zichtbaar kunnen worden gemaakt.

NWO- middelgroot subsidieert de aanschaf van apparatuur en de opzet van dataverzamelingen, met bijbehorende software en bibliografieën. De NWO-bijdrage varieert van 110.000 tot 900.000 euro, en bedraagt maximaal 75 procent van het aankoopbedrag. De betrokken universiteit of instelling wordt geacht de rest zelf te betalen.

De bedoeling is dat het gaat om urgente investeringen voor vernieuwend onderzoek van zeer hoog niveau. Dat maar liefst 77 procent van de aanvragen niet is gehonoreerd, heeft echter weinig te maken met gebrek aan urgentie en alles met gebrek aan geld. In haar strategisch plan pleit NWO dan ook voor een verdubbeling van de middelen voor NWO-middelgroot.

bron: NWO