Noord-Brabant krijgt er een fabriek voor celkweekmedia bij. Eind 2021 start Fujifilm Manufacturing Europe de productie.

Fujifilm Irvine Scientific ontwikkelt en produceert celkweekmedia en heeft al productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Japan. De vraag naar celkweekmedia is groot, dus er komt een derde fabriek bij in Tilburg.

Fujifilm huist al sinds 1982 in de Brabantse stad. Het bedrijf zet geen splinternieuw gebouw neer, maar gaat een bestaande faciliteit ombouwen naar een fabriek die zal voldoen aan de GMP-standaarden (Good Manufacturing Practice). In de tweede helft van 2021 moet de productie starten.

De nieuwe fabriek gaat celkweekmedia produceren voor de biofarmaceutische industrie, van grote bioreactoren tot kleinere laboratoria. Op of in de media groeien, afhankelijk van de voedingsstoffen die erin zitten, specifieke cellen, bacteriën en schimmels. De kweekmedia van Fujifilm worden onder andere gebruikt bij de productie van vaccinaties, de groei van cytogenetische producten (zoals beenmerg en bloedcellen) en als hulpmiddel bij in vitro voortplantingstechnieken.

De nieuwe fabriek levert naar verwachting 50 tot 70 nieuwe banen op. In de loop van 2019 vallen er in de grafische tak van Fujifilm in Tilburg juist 111 banen weg door de sluiting van twee productielijnen.