Kwantitatieve analyse van vluchtige componenten in een monster is eenvoudig met GC headspace analyse. Maar wat als die componenten in een vaste stof zitten, zoals een plastic?

“Wanneer het analyt in een vaste stof zit is statische headspace analyse niet mogelijk,” vertelt Joeri Vercammen, R&D-manager bij IS-X. “Je kunt nooit 100% extraheren, dat zou oneindig veel tijd kosten. En een interne standaard toevoegen werkt ook niet.”

De oplossing is multiple headspace extractie (MHE), een methode die al een tijd bestaat maar nu door IS-X nieuw leven wordt ingeblazen. Daarbij wordt de vaste stof eenmalig geëxtraheerd en de headspace van deze oplossing geanalyseerd. Deze procedure wordt drie tot vijf keer herhaald. Daarbij neemt de hoeveelheid geëxtraheerd analyt exponentieel af. Deze exponent kun je extrapoleren en zo uitrekenen wat de totale concentratie analyt is, legt Vercammen uit. “Elke combinatie van matrix en component heeft een vaste correctiefactor. Die factor kun je gebruiken bij de analyse van een monster met dezelfde matrix en component. Dan hoef je de extractie slechts éénmaal uit te voeren, en geen vijf keer.” De methode levert een nauwkeurige kwantitatieve analyse op van vluchtige stoffen in vaste matrices. Volgens Vercammen is er geen enkele andere analysemethode die dat kan.

IS-X paste de methode al meermaals toe, onder andere voor het bedrijf Silec, dat datakabels produceert. Bij de productie van de polyetheen mantels komt onder andere methaan vrij dat in het plastic blijft zitten. Dat tast de kwaliteit aan en kan zelfs voor brand zorgen bij het verwerken van de kabels. “Silec wil voor het productieproces exact weten hoeveel methaan erin zit. Dat kan met MHE, en eigenlijk met geen enkele andere methode,” aldus Vercammen.