Environmental Science:Water Research & Technology presenteert magnetische nanodeeltjes die meer dan 99 % van de olieresten verwijderen uit afvalwater van de olie- en gasindustrie. Dat water, dat onder meer dient om olie uit de bodem te drukken, bevat voldoende oppervlakte-actieve stoffen voor een stabiele emulsie van oliedruppeltjes in water die je er met klassieke scheidingsmethodes niet meer uit krijgt. Volgens technici van Shell Global Solutions kan het verlies oplopen tot 5 % van de opgepompte hoeveelheid olie. Sibani Lisa Biswal en collega’s van Rice University breken die emulsie met ijzerdeeltjes, waarvan ze het oppervlak functionaliseren met amines die eveneens werken als oppervlakte-actieve stof. Als je zulke deeltjes toevoegt aan het water en flink schudt, gaan ze zelf rond de oliedruppels zitten, waarna je de combinatie met een magneet kunt verwijderen. Wat nog aan olie achterblijft, drijft naar de oppervlakte waar je het kunt wegscheppen.

Met een geschikt oplosmiddel scheid je olie en deeltjes weer van elkaar. Als je het handig aanpakt, kun je alle componenten telkens hergebruiken. Biswal werkt aan een reactor die er een continuproces van maakt, bedoeld voor boorplatforms. (AD)