Stamcelonderzoek heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De cellen, die men vooral veel gebruikt om het werkingsmechanisme van ziekten te bestuderen, zijn echter niet in overvloed beschikbaar. Een Californisch onderzoeksteam heeft nu echter een methode gevonden waarmee huidcellen redelijk eenvoudig om te zetten zijn in stamcellen.

Het omzetten van huidcellen naar iPS (induced pluripotent stem)-cellen gebeurt al langer. De effectiviteit was echter laag. Er konden meestal slechts enkele stamcellen geoogst worden uit een startpopulatie van miljoenen huidcellen. Het onderzoeksteam publiceerde deze week in EMBO Journal een methode om de moleculaire barrières, die de basis vormen van de lage effectiviteit, te verwijderen.

Het verwijderen van die barrières gebeurt in een vroege fase van het programmeerproces van een cel met behulp van microRNA. Deze korte RNA-moleculen, die gemiddeld uit slechts 22 nucleotiden bestaan, kunnen de eiwitproductie vertragen. Twee eiwitten die de herprogrammering van huidcel naar stamcel bemoeilijkten zijn met het microRNA verwijderd, waardoor het omzettingsproces van huidcel naar stamcel nu sneller verloopt.

bron: EMBO journal

Onderwerpen