Een hydrofobe spons kun je prima inzetten als methaanvanger. Dat stellen Chinese wetenschappers in het tijdschrift Advanced Materials. Zij willen de spons gebruiken om het broeikaseffect tegen te gaan en tegelijkertijd een nieuwe energiebron te verschaffen.

Methaan heeft als broeikasgas 25 keer zo zoveel invloed als CO2. Het meeste methaan bevindt zich nog niet in de atmosfeer, maar onder de bodem van de oceaan. Door opwarming van de aarde kan dit methaangas ontsnappen en dan toch in de atmosfeer terechtkomen. Daar zorgt het voor meer opwarming van de aarde, en zo vormt dit proces een vicieuze cirkel.

De Chinese onderzoekers hadden al eerder ontdekt dat hydrofobe materialen goed zijn in het absorberen van gassen. Door nu sponzen te gebruiken, vergroten ze het oppervlak van het materiaal en daarmee de opnamecapaciteit.

De geteste spons is net als de huishoudvariant gemaakt van polyurethaan. Om de spons hydrofoob te maken behandelden de onderzoekers deze met een composiet van silica-nanodeeltjes en polystyreen. In tegenstelling tot de onbehandelde sponsjes nemen ze geen water op, maar absorberen ze methaan zeer goed. Het idee is om de sponzen in de oceaan te plaatsen, zodat ze methaangas kunnen wegvangen voordat het in de atmosfeer terecht komt.

Hoe dieper je de spons onder water plaatst, hoe beter die methaan kan opnemen door de hogere waterdruk. Als je dan bovenop de spons een pijpleiding aansluit en die laat leiden naar een opslagtank, verplaatst het methaangas daar vanzelf heen door het verschil in druk. Op die manier kun je methaan verzamelen en bijvoorbeeld gebruiken als energievoorziening.

Hoe goed de Chinezen over de praktische uitvoering van hun plan hebben nagedacht wordt uit hunartikel helaas niet duidelijk. Het is dan ook nog niet bekend of men de sponzen daadwerkelijk gaat inzetten.

Bron: Advanced Materials

Onderwerpen