Het Leids Universitair Medisch Centrum werkt samen met zeven Europese partners aan de ontwikkeling van antivirale therapie tegen het coronavirus.

Binnen het project SCORE (swift coronavirus therapeutics response) werken onderzoekers van de LUMC-afdeling medische microbiologie aan een oplossing voor de tot pandemie uitgeroepen-uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Financiering van het project komt vanuit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, dat € 47,5 miljoen beschikbaar stelt voor verschillende SARS-CoV-2-onderzoeksprojecten. ‘Het SCORE-project ontvangt € 2,6 miljoen en gaat daarmee de komende tijd op zoek naar geneesmiddelen die we op korte- of middellangetermijn kunnen inzetten om geïnfecteerde patiënten te behandelen en daarnaast de verspreiding van coronavirussen te beperken’, meldt coördinator Eric Snijder in een persbericht van het LUMC.

Samen met onderzoekers van de universiteiten van Utrecht, Leuven, Bern, Aix-Marseille en Lübeck, het Helmholts Zentrum für Infektionsforschung en Janssen Pharmaceutica NV werken de Leidse onderzoekers de komende zes tot negen maanden onder andere aan de ontwikkeling van combinatiebehandelingen voor geïnfecteerde patiënten. Om dit te realiseren onderzoeken zij of ze bestaande antivirale geneesmiddelen op korte termijn verder kunnen ontwikkelen richting een klinische toepassing.

Daarnaast willen de onderzoekers bestuderen hoe virusremmers de vermenigvuldiging van SARS-CoV-2 mogelijk kunnen blokkeren en hoe het virus daar wellicht aan kan ontsnappen. SCORE stelt het moleculair gereedschap en de infectiemodellen die zij hierbij ontwikkelen wereldwijd ter beschikking aan belanghebbende onderzoekers, om zo de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen te versnellen. Het gaat hierbij onder andere om verschillende moleculairbiologische en biochemische reagentia en essays die nodig zijn om het virus en virale enzymen te bestuderen.

Het uiteindelijke doel van het project is om virusremmers te ontwikkelen die actief zijn tegen grotere groepen verwante coronavirussen, en mogelijk zelfs tegen de gehele virusfamilie. De SCORE-onderzoekers hopen daarmee, naast het beperken van de verspreiding van het huidige coronavirus, beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken van andere coronavirussen.

Het Horizon 2020-programma financiert naast het SCORE-project ook het PREVENT nCoV-19-project van de medische microbiologie-afdeling van het LUMC. Onderzoekers die betrokken zijn bij dit project testen onder leiding van Marjolein Kikkert kandidaat-SARS-CoV-2-vaccins op effectiviteit en veiligheid. De vaccins worden bijvoorbeeld getest op het opwekken van een virus-neutraliserende immuunreactie.