Lanthaniden laten nanodeeltjes fel oplichten, ondekten Chinese wetenschappers. Door de deeltjes te voorzien van specifieke aminogroepen kun je ze binden aan kankercellen en deze opsporen.

Onderzoekers probeerden al eerder om met lanthaniden nanodeeltjes te laten gloeien. Dit mislukte steeds omdat het lastig was om de grote ionen te verwerken in kleine bolletjes. Gangbare technieken om nanodeeltjes te maken resulteerden slechts in geklonterde deeltjes.

De nieuwe methode gebruikt gedoteerde nanodeeltjes van zirkoniumoxide met europium- of terbiumionen. Deze deeltjes lichten onder invloed van UV-straling rood (Eu3+) of groen (Tb3+) fel op.

Om kankercellen op te sporen, zetten de wetenschappers specifieke aminogroepen op het oppervlak van de nanobolletjes. Deze groepen binden aan uPAR, een receptor die veelvuldig voorkomt op het membraan van kankercellen.

Als het nanodeeltje bindt aan een kankercel en vervolgens wordt beschenen met laserlicht, gaat de kankercel gloeien. Dit komt door Förster Resonance Energy Transfer (FRET), een proces waarbij de energie van het ene molecuul wordt overgedragen op een molecuul dat vlakbij is. De onderzoekers hopen dat je met deze methode kanker bij een patiënt kunt vaststellen en bovendien het verloop van de ziekte kunt volgen.

De methode werkt nu nog alleen met geïsoleerde longkankercellen. De onderzoeksgroep wil in een vervolgstudie uitzoeken of de nanodeeltjes ook bruikbaar zijn om bloedmonsters te testen.

Bron: JACS

Onderwerpen