De ammoniakuitstoot van melkveeboerderijen wordt lager als de koeien minder ruw eiwit en meer tannine te eten krijgen, zo meldt de American Society of Agronomy. Tannine bestaat uit een mengsel van plantaardige polyfenolen, die onder andere zorgen voor de bittere smaak van jonge wijn en sterke thee.

In het onderzoek, dat wordt gepubliceerd in het Journal of Environmental Quality, kregen Holsteiner melkkoeien voer met verschillende gehaltes aan ruw eiwit en tannine extract (afkomstig van quebracho- en kastanjebomen). Vervolgens bepaalden de onderzoekers hoeveel ammoniak er uit de uitwerpselen kwam. Aangezien door urease afgebroken ureum de grootste bijdrage levert aan de ammoniakuitstoot, werd ook gekeken of tannine effect had op de activiteit van de urease in de uitwerpselen.

 

Uit eerder onderzoek bleek al dat het verminderen van de hoeveelheid ruw eiwit in het voer van melkkoeien geen significant effect heeft op het eiwitgehalte van de melk, maar dat de koeien wel veel minder ureum uitscheiden.

 

De ammoniakuitstoot was 30% lager als het voer slechts weinig ruw eiwit (155 g per kg) bevatte. Als er juist veel ruw eiwit (168 g per kg) in het voer zat, verminderde de uitstoot met 16%. Ter vergelijking: een koe heeft zo’n 165 g per kg voer nodig om de melkproductie op peil te houden. Het effect van de hoeveelheid tannine in het voer was vrij klein.

 

Tannine bleek ook de activiteit van urease te verlagen, wat resulteerde in afname van 11,5% op de ammoniakuitstoot. Opmerkelijk genoeg bleek ook dat als tannine direct op de vloer werd verspreid, de uitstoot zelfs met 20% afnam.

 

Volgens eerste auteur Mark Powell hoeven de extra kosten voor tannine geen struikelblok te vormen: de hoeveelheden die in het onderzoek zijn gebruikt kostten slechts een paar centen per koe per dag. Nu is hij bezig met een experiment met hogere hoeveelheden tannine om te kijken of dit een effect heeft op de uitstoot van methaan. Ook wil hij achterhalen welke stoffen in tannine precies verantwoordelijk zijn voor de verminderde ammoniakuitstoot.

 

Bron: ASA

Onderwerpen