miRNAs en piRNAs vroeg in evolutie ontstaan

Korte, regulerende stukjes RNA komen ook voor in de spons en de anemoon; organismen die heel vroeg in de evolutie zijn ontstaan. Dit tonen onderzoekers van het Whitehead Institute for Biomedical Research aan in Nature. Tot nu was regel-RNA alleen aangetroffen in planten en hogere dieren. Regulatie van genexpressie door RNA is dus niet voorbehouden aan meer complexe organismen.

Voor hun zoektocht naar regel-RNA in primitief leven isoleerden en sequenceten de onderzoekers korte RNA-fragmenten (18 tot 30 nucleotiden lang) uit de zeeanemoon Nematostella vectensis. Deze lange lijst werd gefilterd door criteria waaraan microRNAs moeten voldoen, dit leverde 40 hits op. Dezelfde truc werd toegepast op de nog primitievere spons Amphimedon queenslandica, waarin 8 microRNAs werden geïdentificeerd.

Interessant genoeg bleken de sequenties van de microRNAs tussen de 2 onderzochte diertjes grote verschillen te vertonen. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat de evolutie van microRNAs dynamisch is verlopen.

Naast microRNAs werden ook Piwi-interacterende RNAs (piRNAs) gevonden in de primitieve levensvormen. Er is nog niet veel bekend over piRNAs. Ze zijn in ieder geval langer dan microRNAs en spelen vermoedelijk een rol bij het onderdrukken van transposons (stukken DNA die rondspringen in het genoom).

Bron: Nature

Onderwerpen